HomeLRCBOrganisatie

Organisatie

Het LRCB is het landelijk expertisecentrum voor bevolkingsonderzoek. Onze experts hebben oog voor verbetering. We leiden deskundigen op, ontwikkelen kwaliteitssystemen en houden toezicht op de kwaliteit van screening. Samen zorgen we ervoor dat professionals en apparatuur steeds beter worden en beter functioneren, zodat we borstkanker vroegtijdig kunnen opsporen.

Werken bij LRCB?
Bij LRCB werken 35 experts op het gebied van medische beeldvorming, fysica en epidemiologie van screening. We zijn een lerende organisatie waar verschillende disciplines samenwerken op het gebied van kwaliteit. Dat doen we in een informele sfeer, met respect voor elkaar en met oog voor verbetering. Ons moderne kantoor is gevestigd aan de Wijchenseweg in Nijmegen.

Stichting LRCB
Het LRCB is een zelfstandige stichting. We worden gecontracteerd voor de kwaliteitsborging en het optimaliseren van bevolkingsonderzoeken. De stichting bestaat uit een Raad van Bestuur, een Raad van Toezicht. Het LRCB is statutair gevestigd te Nijmegen.

Raad van Bestuur:

  • Dr. M.J.A. Smid-Geirnaerdt
  • Drs. P.J.F. van Kalken

Raad van Toezicht:

  • Dr. A. van Staa, voorzitter
  • Drs. M.J.P. Steinbusch
  • Prof. Dr. P. van Diest

Nevenfuncties leden raad van toezicht:
Wij hechten veel waarde aan transparantie en goed bestuur. Indien u geïnteresseerd bent in de nevenfuncties van de leden raad van toezicht, dan kunt u die opvragen bij de secretaresse raad van bestuur.

Vragen of meer info?

Voor vragen of een nadere kennismaking kunt u vrijblijvend contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Neem contact op