Samen voor dezelfde kwaliteit

HomeBorstkankerRegister

Register

Het LRCB beheert kwaliteitsregisters voor diverse screeningsprogramma’s. Per programma en beroepsgroep is vastgelegd aan welke gestelde opleidings- en bijscholingseisen een professional moet voldoen. De registers hebben we in samenwerking met de beroepsgroepen ontwikkeld met als doel de kwaliteit en kennis van alle professionals in de screening te borgen.

Kwaliteitsregister voor screeningsradiologen
Radiologen die in het bevolkingsonderzoek borstkanker willen werken, moeten aan een aantal eisen voldoen. Allereerst is een radioloog geregistreerd bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Daarnaast is de radioloog in het bezit van een certificaat mammascreening van het LRCB en staat hij/zij ingeschreven in het Kwaliteitsregister van het LRCB. Deze registratie is vijf jaar geldig. Daarna moet de screeningsradioloog een herregistratie aanvragen. Alle eisen staan beschreven in het Kwaliteitsregister. Voor radiologen die op dit moment nog een geldige registratie hebben, is het oude kwaliteitsregister nog van toepassing tot het moment van herregistratie.

Inschrijven   Herregistratie

 

Kwaliteitsregister voor screeningslaboranten en MBB’ers
Ook MBB’ers die in het bevolkingsonderzoek borstkanker willen werken, moeten aan een aantal eisen voldoen. Een MBB’er is in het bezit van een bewijs van bevoegdheid radiodiagnostisch laborant of een afgeronde MBRT-opleiding en dient daarnaast over het LRCB-certificaat opleiding laboranten/MBB’er in de screening te beschikken. Gecertificeerde MBB’ers worden automatisch toegevoegd aan het Kwaliteitsregister.

Met visitaties van bekijkeenheden toetst het LRCB of MBB’ers, die verbonden zijn aan de screeningsorganisaties, voldoen aan de criteria gesteld in het Kwaliteitsdocument MBB’er in de screening. Als aan deze kwaliteitsnormen wordt voldaan, dan herregistreert het LRCB de MBB’er in de screening.

Vragen of meer info?

Voor vragen over de registratie of meer informatie over het kwaliteitsregister kunt u vrijblijvend contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Neem contact op