Samen voor kwaliteit

Lees meer

Per juni 2020 zijn de trainingen weer van start gegaan

conform voorwaarden van RIVM

TERUGKIJKEN: Symposium: Mammografie van Morgen: Kansen of Bedreigingen?

26 september 2019

Kijk hier!

Borstkanker

Bij borstkanker is vroegtijdige opsporing van levensbelang. In opdracht van het RIVM accrediteren we de professionals in de screening en visiteren we hen door middel van “peer-review”. Door dit kwaliteitssysteem, dat gebaseerd is op samenwerking, wordt de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek op borstkanker geborgd en geoptimaliseerd.

Lees meer

TBC

Om tbc zo vroeg mogelijk op te sporen, bewaken we en verbeteren we in opdracht van GGD GHOR Nederland en samen met alle GGD-en de kwaliteit van tbc-screening. Hiervoor monitoren we periodiek medisch technisch medewerkers en tbc-screeningsartsen, leiden we professionals op en controleren we de röntgenapparatuur en werkstations.

Lees meer

Over LRCB

Het LRCB is het landelijk expertisecentrum voor bevolkingsonderzoek. Onze experts hebben oog voor verbetering. We leiden deskundigen op, ontwikkelen kwaliteitssystemen en houden toezicht op de kwaliteit van screening. Samen zorgen we ervoor dat professionals en apparatuur steeds beter worden en beter functioneren, zodat we borstkanker en tbc vroegtijdig kunnen opsporen.

Lees meer