De inschrijving is geopend!

Mammografie Laboranten Symposium "In goede handen"

Lees meer

Samen voor kwaliteit

Lees meer

Borstkanker

Bij borstkanker is vroegtijdige opsporing van levensbelang. In opdracht van het RIVM accrediteren we de professionals in de screening en visiteren we hen door middel van “peer-review”. Door dit kwaliteitssysteem, dat gebaseerd is op samenwerking, wordt de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek op borstkanker geborgd en geoptimaliseerd.

Lees meer

TBC

Tot 1 januari 2022 hebben we activiteiten verricht voor de kwaliteitsborging en optimalisatie van de tbc-screening in opdracht van GGD GHOR Nederland. Hiervoor hebben we periodiek medisch technisch medewerkers en tbc-screeningsartsen gemonitord, professionals opgeleid en controleerden we de röntgenapparatuur en werkstations. Met ingang van 2022 zijn wij met deze activiteiten gestopt.

Lees meer

Over LRCB

Het LRCB is het landelijk expertisecentrum voor bevolkingsonderzoek. Onze experts hebben oog voor verbetering. We leiden deskundigen op, ontwikkelen kwaliteitssystemen en houden toezicht op de kwaliteit van screening. Samen zorgen we ervoor dat professionals en apparatuur steeds beter worden en beter functioneren, zodat we borstkanker vroegtijdig kunnen opsporen.

Lees meer