Samen voor vroegtijdige opsporing

HomeBorstkankerAudit

Audit

Bij borstkanker is vroegtijdige opsporing van levensbelang. Om borstkanker eerder op te sporen, voeren vijf regionale screeningsorganisaties het bevolkingsonderzoek borstkanker uit. In Nederland gaat het om 2,2 miljoen vrouwen tussen 50 en 75 jaar. Elk jaar wordt de helft uitgenodigd en neemt ongeveer 80% deel aan het onderzoek.

Hoe gaat dit in zijn werk? In een screeningseenheid maakt een medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er) een mammogram. Dit zijn vier foto’s, van beide borsten een opname van boven en van opzij. Elk mammogram wordt door twee screeningsradiologen onafhankelijk van elkaar beoordeeld. Per dag beoordelen zij mammogrammen van meerdere screeningseenheden en kijken zij of er een afwijking in de borst te zien is.

Visitaties
Om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek te bewaken en te verbeteren, visiteren we elke organisatorische eenheid (een bekijkeenheid en screeningseenheden samen) eens in de drie jaar. Het LRCB visitatieteam geeft feedback aan de professionals en beoordeelt de apparatuur en samen bespreken zij de mogelijkheden voor verbetering. Het gaat hier om het leereffect. Een visitatie bestaat uit een vragenlijst over kwaliteitsindicatoren, radiologische reviews en drie sets herbeoordelingen. Het volledige visitatieproces staat omschreven in het visitatieprotocol.

De insteltechniek en apparatuur worden voor de visitatiedag beoordeeld. We kijken naar de insteltechniek van vier halve dagproducties per screeningseenheid. De resultaten en verbetermogelijkheden worden op de visitatiedag met de screeningsorganisatie besproken. Voor de visitatie van de apparatuur kijken we naar de halfjaarlijkse kwaliteitstests en de wekelijkse kwaliteitsbewaking van de afgelopen drie jaar. We beoordelen de beeldkwaliteit van de mammogrammen. Daarnaast controleren we of elke screeningslaborant en -radioloog staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister. Ook gaan we na of eerdere adviezen zijn opgevolgd en met welk resultaat.

Kwaliteitscontroles
Als expertisecentrum zien we ook toe op de kwaliteit van apparatuur in de screening. Door middel van typetesten en acceptatietesten geven we aan welke apparatuur voldoet en gebruikt mag worden voor bevolkingsonderzoek. We gebruiken een meetprotocol dat alle kwaliteitsmetingen beschrijft. We testen de apparatuur elk half jaar en geven advies over mogelijke verbeteringen. Daarnaast vindt er wekelijks een stabiliteitscontrole plaats. Laboranten maken kwaliteitsopnamen van een fantoom voor en na de kalibratie en sturen deze ter controle door. We geven aanbevelingen, maar kunnen ook adviseren de screening stop te zetten. Verbetering staat voorop. Daarom kunnen laboranten op elk moment geanonimiseerde mammogrammen doorsturen voor advies over zichtbare artefacten.

Maatwerk
Wilt u een medisch-inhoudelijke visitatie laten uitvoeren voor een screeningsprogramma in het buitenland? Heeft u behoefte aan ondersteuning bij de apparatuurcontrole in uw ziekenhuis? Bent u op zoek naar een training of advies op maat? Of heeft u een vraag op het gebied van stralingshygiëne? Wij helpen u graag verder.

Vragen of meer info?

Voor vragen of meer informatie over audits, visitaties, kwaliteitscontroles of een advies op maat kunt u vrijblijvend contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Neem contact op