HomeNieuwsLeeftijdsverlaging bij bevolkingsonderzoek op Borstkanker!

Leeftijdsverlaging bij bevolkingsonderzoek op Borstkanker!

In opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het LRCB, in samenwerking met de afdeling Epidemiologie, Biostatistiek en HTA, UMC St Radboud, de voor- en nadelen in kaart gebracht van het verlagen van de onderste leeftijdsgrens.

Deze rapportage bestaat uit een literatuuronderzoek met empirisch cijfermateriaal ter onderbouwing van de mogelijke invoering van mammascreening onder de 50 jaar. In het onderzoek is gekeken naar de bestaande literatuur en ervaringen elders op het punt van leeftijdsverlaging, met speciale aandacht voor de borstkankerincidentie, digitale mammografie, stralingsbelasting, groeisnelheid van tumoren op jongere leeftijd in relatie tot een optimaal screeningsinterval, en eigen cijfers uit de Nijmeegse regio.
Het literatuuronderzoek geeft een overzicht van de recent gepubliceerde internationale wetenschappelijke literatuur, ten aanzien van mogelijke argumenten die aanleiding geven om de instapleeftijd voor het bevolkingsonderzoek te herzien.
Minister Klink is voor een proefbevolkingsonderzoek voor vrouwen van 45 tot 50 jaar (zie kamerstuk Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Vragen of meer info?

Voor vragen of meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Neem contact op