HomeNieuwsDenen negeren Nederlandse borstkankerstudies

Denen negeren Nederlandse borstkankerstudies

Deense onderzoekers beweerden onlangs dat borstkankerscreening weinig zin heeft. Ze deden dat zonder aan Nederlandse studies te refereren die het tegendeel aantonen.

‘De oplettende lezer ziet dat de Denen Nederland volledig buiten beschouwing laten,’ zegt Ard Den Heeten in een reactie. Hij is hoogleraar radiologie in het AMC en directeur van het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek op Borstkanker (LRCB). ‘In Nederland zijn talrijke studies verricht naar het effect van borstkankerscreening op de sterfte. Volgens de Denen geven deze prospectieve studies en case control studies geen goed beeld van de werkelijkheid en daarom bestempelen ze onze uitkomsten als niet-wetenschappelijk. Zij pleiten voor een gerandomiseerde studie door bijvoorbeeld de provinciestad Groningen te screenen, maar Maastricht niet.’
Uit een studie in 2003 door Suzie Otto c.s. blijkt dat het screenen van vrouwen de kans op overlijden aan borstkanker tussen de 55 en 74 jaar met 1,7 procent per jaar verlaagt. Ook het Landelijk Evaluatie Team voor bevolkingsonderzoek naar Borstkanker (LETB) laat recent, aan de hand van gegevens uit de periode 1990 tot 2007, zien dat de gemiddelde kans om aan borstkanker te overlijden met ongeveer 32 procent is afgenomen bij de vrouwen die zijn uitgenodigd voor screening.  ‘Onze resultaten zijn het onomstotelijke bewijs dat screening in de praktijk zeker zin heeft’, aldus Den Heeten.
Hij benadrukt het verschil tussen de arts en de epidemioloog. ‘In de geneeskunde behandel je in eerste instantie symptomen op individueel niveau, maar je beïnvloedt ook de risico’s op overlijden. Door het screenen van risicogroepen zijn afwijkingen in een vroeger stadium op te sporen. Hiermee verlaag je het risico op overlijden in Nederland. Daar kunnen Deense cijfers en meta-analyses niets aan veranderen.’
Verschillende Nederlandse onderzoekers hebben getracht een wetenschappelijke discussie te voeren met de Denen, aldus Den Heeten. Dat is niet gelukt.  De Denen gaven ook geen gehoor aan een verzoek van Medisch Contact om een reactie.
Medisch Contact, April 2010

Vragen of meer info?

Voor vragen of meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Neem contact op