HomeNieuwsStudie naar compressieplaat

Studie naar compressieplaat

Onderzoek naar verschillende compressieplaten binnen het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Sinds de invoering van de digitale mammografie heeft men in het bevolkingsonderzoek borstkanker de beschikking over twee verschillende compressieplaten (ook wel paddles genoemd): de standaard paddle (die voorheen gebruikt werd) en de F.A.S.T. (Fully Automatic Self-adusting Tilt) compressie paddle.

In toenemende mate komen er vragen uit screeningsregio’s naar de vergelijkbaarheid van de F.A.S.T. compressie paddle en de standaard paddle. Er is echter nooit vergelijkend wetenschappelijk onderzoek met deze twee methoden voor borstcompressie gedaan.

Het LRCB en Bevolkingsonderzoek Oost hebben een onderzoeksvoorstel geschreven dat de kwaliteit van de opnamen en de dosis bij gebruik van de F.A.S.T. compressie paddle wil vergelijken met de kwaliteit van de standaard paddle. In het onderzoek wordt ook meegenomen of de pijnbeleving van cliënten samenhangt met de gebruikte paddle.

Op 1 oktober 2010 heeft de minister van VWS de vergunning voor dit onderzoek verleend op basis van het positieve advies van de Gezondheidsraad.
De volledige tekst van dit advies is hier te raadplegen.

Vragen of meer info?

Voor vragen of meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Neem contact op