HomeNieuwsLRCB participeert in uitvoeringstoets BVO Darmkanker

LRCB participeert in uitvoeringstoets BVO Darmkanker

Het ministerie van VWS heeft het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CVB) van het RIVM gevraagd een uitvoeringstoets uit te voeren over het bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

Uitgangspunt bij deze uitvoeringstoets vormt het standpunt over darmkankerscreening dat de minister van VWS op 16 februari 2010 aan de tweede kamer heeft gestuurd naar aanleiding van het advies van de gezondheidsraad. Deze adviseerde om een bevolkingsonderzoek naar darmkanker geleidelijk in te voeren bij mannen en vrouwen van 55 tot 75 jaar. De screeningstest die geadviseerd wordt is de iFOBT. Bij een deelnamegraad van 60% kunnen 1400 sterfgevallen voorkomen worden. De minister onderschrijft het advies van de gezondheidsraad dat veel gezondheidswinst te halen is; invoering van een bevolkingsonderzoek naar darmkanker kan van grote betekenis zijn voor de volksgezondheid. Tegelijkertijd ziet het kabinet zich genoodzaakt om de definitieve beslissing over invoering van een bevolkingsonderzoek naar darmkanker uit te stellen. De minister wil 2010 benutten om de financiële dekking van de kosten te onderzoeken en het Centrum voor Bevolkingsonderzoeken van het RIVM een uitvoeringstoets te laten uitvoeren. De minister is voornemens in het voorjaar van 2011 een definitief besluit te nemen.
 In de uitvoeringstoets komen alle aspecten aan bod die geregeld dienen te zijn om een kwalitatief goed bevolkingsonderzoek succesvol in te voeren. Naast een capaciteitsvraagstuk kan hierbij gedacht worden aan kwaliteit van de coloscopieën, testcapaciteit van de laboratoria, voorlichting, monitoring en evaluatie etc.
Om de uitvoeringstoets goed uit te voeren zijn vertegenwoordigers van de partijen die betrokken zijn bij het bevolkingsonderzoek gevraagd te participeren in een adviescommissie en twee werkgroepen, de werkgroep informatiehuishouding en de werkgroep capaciteit en kwaliteit.
Het LRCB participeert zowel in de adviescommissie als in de werkgroep capaciteit en kwaliteit. De inbreng vanuit het LRCB is gericht op de kwaliteitsborging en de kwaliteitsoptimalisatie van het bevolkingsonderzoek. Met onze kennis en ervaringen willen we behulpzaam zijn bij het organiseren van een goed bevolkingsonderzoek naar darmkanker in Nederland. Vanuit onze ervaringen als referentiecentrum pleiten wij ervoor dat er onafhankelijk wordt toegezien op de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek door inhoudelijke experts. Die onafhankelijke positie is van groot belang voor de uitvoeringsorganisaties en de overheid. Om de uniformiteit van het bevolkingsonderzoek te garanderen zullen richtlijnen, procedures en regels ontwikkeld en doorontwikkeld moeten worden in samenwerking met de betrokken beroepsgroepen. Samenhang en samenwerking tussen en van alle betrokken partijen vraagt om een goede organisatie die de continuïteit borgt en stimuleert.
De adviescommissie en de werkgroepen zullen hun werkzaamheden eind van dit jaar beëindigen waarna het Centrum voor Bevolkingsonderzoek haar rapport zal opmaken voor de minister.

Vragen of meer info?

Voor vragen of meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Neem contact op