HomeNieuwsTevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek

Cliënten (vrouwen tussen de 50 en 75 jaar) die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker zijn zeer tevreden over dit onderzoek. Zij geven het bevolkingsonderzoek een 9,1 als cijfer.  Dit blijkt uit het landelijk cliënttevredenheidsonderzoek dat de vijf regionale screeningsorganisaties in december 2010 uitgevoerd hebben. Zeker in vergelijking met het gemiddelde algemene klanttevredenheidscijfer in Nederland (7,5) is dit een resultaat om trots op te zijn.

Landelijke aanpak
De vijf regionale screeningsorganisaties hebben het cliënttevredenheidsonderzoek gezamenlijk uit laten voeren. Deze landelijke aanpak biedt de mogelijkheid om de resultaten per regio te vergelijken. Ruim 4.000 cliënten kregen een vragenlijst mee naar huis, die zij anoniem terug konden sturen. Opmerkelijk is dat de regionale verschillen verwaarloosbaar zijn: de cliënten zijn eensgezind in hun positieve beoordeling. Ook de respons was in alle regio’s vergelijkbaar (totaalrespons bijna 66%).
De screeningorganisaties zijn vooral blij met dit positieve resultaat omdat zij in het afgelopen jaar met grote veranderingen te maken hebben gehad. Zo werd het analoge borstonderzoek vervangen door digitaal onderzoek en is de landelijke structuur ingrijpend gewijzigd. Dit zijn omvangrijke, interne processen die echter geen merkbare invloed op de cliëntscore hebben gehad.

De resultaten
Het onderzoek richtte zich met name op ervaringen van de cliënt. Wij vroegen cliënten zich uit te spreken over onder andere de informatie die ze hadden gekregen, het maken/verzetten van een afspraak, de medewerkers van het onderzoekscentrum (laboranten) en de informatietelefoon, en het onderzoek zelf.
De cliënten waarderen alle onderdelen met goede scores. Zij onderschrijven het belang van het bevolkingsonderzoek zelfs met een gemiddelde score van 9,6.
Ook de informatievoorziening wordt als ruim voldoende en duidelijk ervaren. Het wijzigen van de afspraak via internet wordt op dit moment in de regio’s Noord en Zuid aangeboden. Deze service wordt hoog gewaardeerd en zal landelijk worden ingevoerd.
Pijn tijdens het onderzoek is op dit moment (in de media) een in het oog springend thema. Toch geeft 82,4% van de cliënten aan dat de pijn tijdens het onderzoek goed te verdragen is. Bijna 100% geeft aan de volgende keer weer deel te nemen.
De screeningsorganisaties zetten zich in voor een veilig en betrouwbaar onderzoek waarin de vrouw centraal staat. De resultaten van het onderzoek geven ons het vertrouwen dat wij in deze opzet slagen.

Het bevolkingsonderzoek borstkanker
De vijf regionale screeningsorganisaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Jaarlijks ontvangen ruim een miljoen vrouwen tussen de 50 en 75 jaar een uitnodiging om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. De vrouwen worden om de twee jaar gescreend.
Het borstonderzoek vindt plaats in speciaal hiervoor ingerichte (mobiele) onderzoekscentra en wordt uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide screeningslaboranten.

Meer informatie is te vinden op de bronpagina van dit bericht, www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl

Vragen of meer info?

Voor vragen of meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Neem contact op