Samen voor vroegtijdige opsporing

Audit

Om tbc (tuberculose) zo vroeg mogelijk op te sporen, voeren tbc-bestrijdingsteams bij 22 GGD’en het bevolkingsonderzoek tbc uit. Het bevolkingsonderzoek wordt vormgegeven door middel van een preventief onderzoek bij risicogroepen.

Hoe gaat het opsporen in zijn werk? Een medisch-technisch medewerker (MTM’er) maakt van elke deelnemer een thoraxfoto: een röntgenfoto van de longen. Dat gebeurt in een röntgenunit. Vervolgens beoordeelt een tbc-screeningsarts (longarts of arts tuberculosebestrijding) elke thoraxfoto op de computer. In Nederland werken zo’n 30 screeningsartsen en 130 MTM’ers in de tbc-screening.

Visitaties
Om de kwaliteit van de tbc-screening te bewaken, visiteren we elke GGD-regio eens in de twee jaar. Het LRCB visitatieteam beoordeelt de kwaliteit van de professionals en de apparatuur en geeft aanbevelingen tot verbetering. Het leereffect is hierbij van groot belang. Een visitatie bestaat uit een vragenlijst, radiologische reviews en twee herbeoordelingen: een herbeoordeling van de thoraxfoto’s van 100 cliënten en een herbeoordeling van de foto’s van de tbc-gevallen. Het volledige visitatieproces staat omschreven in het visitatieprotocol.

De insteltechniek van een MTM’er wordt voorafgaand aan de visitatiedag beoordeeld. Per MTM’er worden 25 anonieme thoraxfoto’s opgestuurd. De resultaten en verbeteringen worden op de visitatiedag besproken. Voor de apparatuurvisitatie kijken we naar de jaarlijkse kwaliteitstests van de afgelopen twee jaar. Ook beoordelen we de beeldkwaliteit van de thoraxfoto’s. Daarnaast controleren we of elke screeningsarts (longarts of arts tuberculosebestrijding) en elke MTM’er is ingeschreven in het WBO-register. Tot slot gaan we na of eerdere adviezen zijn opgevolgd en met welk resultaat.

Elke visitatiedag eindigt met een bespreking en wordt afgesloten met een visitatierapport aan de directeuren Publieke Gezondheid van de betrokken GGD’en in de regio, de regiomanagers en aan GGD GHOR Nederland.

 

Kwaliteitscontroles
Als expertisecentrum zien we ook toe op de kwaliteit van apparatuur in de tbc-screening. Door middel van type- en acceptatietesten geven we aan welke thoraxapparatuur en -werkstations voldoen en gebruikt mogen worden voor bevolkingsonderzoek. We gebruiken een meetprotocol dat alle kwaliteitsmetingen beschrijft. Daarna volgt er jaarlijks een constantheidstest om te zien of de apparatuur nog steeds voldoet. Ook testen we de beeldkwaliteit. Zien we problemen of afwijkingen, dan rapporteren we de GGD daarover. Verbetering staat daarbij voorop. We zijn er dan ook graag voor MTM’ers en screeningsartsen met vragen over apparatuur of advies over storingen of zichtbare artefacten.

Maatwerk
Wilt u een medisch-inhoudelijke visitatie laten uitvoeren voor een screeningsprogramma in het buitenland? Heeft u behoefte aan ondersteuning bij de apparatuurcontrole in uw ziekenhuis? Bent u op zoek naar een training of advies op maat? Of heeft u een vraag op het gebied van stralingshygiëne? Ook voor een vraag op maat helpen wij u graag verder.

Vragen of meer info?

Voor vragen of meer informatie over audits, visitaties, kwaliteitscontroles of een advies op maat kunt u vrijblijvend contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Neem contact op