HomeNieuwsScreening op maat

Screening op maat

TOP subsidie voor onderzoek naar ‘screening op maat’

Wordt het bevolkingsonderzoek naar borstkanker effectiever en doelmatiger door rekening te houden met de individuele kans van een vrouw op borstkanker? Wetenschappelijk onderzoeker Mireille Broeders van de afdeling Health Evidence, UMC St Radboud, en werkzaam bij het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek ontvangt een TOP-subsidie van ZonMw om hier onderzoek naar te doen.

Broeders en haar onderzoeksconsortium starten in juni 2013 met het onderzoek om gegevens over zoveel mogelijk risicofactoren te verzamelen bij 90000 vrouwen die deelnemen aan borstkankerscreening. Op basis van deze gegevens kunnen zij voor iedere vrouw een schatting maken van haar risico op borstkanker. De deelnemers worden vervolgens ingedeeld in een groep vrouwen met een hoog risico of laag risico. Met computermodellen wordt vervolgens berekend wat het effect is wanneer de hoog-risico groep een intensief screeningsbeleid aangeboden krijgt, terwijl de laag-risico groep juist minder intensief gescreend wordt. Daarnaast willen de onderzoekers in kaart brengen hoe acceptabel screening ‘op maat’ is voor vrouwen en medisch specialisten en welke rol ethische, psychologische, juridische, logistieke en financiële aspecten daarbij spelen. Het onderzoek zal vijf jaar in beslag nemen.

Voor meer informatie: bezoek de pagina’s van ZONMW.

Vragen of meer info?

Voor vragen of meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Neem contact op