HomeNieuwsProject gepersonaliseerde borstkankerscreening

Project gepersonaliseerde borstkankerscreening

Internationaal onderzoek voor optimalisering en personalisering borstkankerscreening

Sinds december 2012 onderzoekt een team van internationale onderzoekers, onder leiding van de afdeling Radiologie van het UMC St Radboud, hoe borstkankerscreening gepersonaliseerd en geoptimaliseerd kan worden. De onderzoekers bekijken bij welke vrouwen aanvullend onderzoek met echo of MRI-scan belangrijk is en wat de effecten hiervan zijn. Ook wordt onderzocht hoe MRI- en echotechnieken beter benut kunnen worden bij borstkankerscreening.

Ongeveer één op de acht vrouwen ontwikkelt borstkanker in haar leven. Het standaard bevolkingsonderzoek zorgt bij een grote groep vrouwen voor een vroege opsporing van kanker, een betere overleving en minder ingrijpende behandelingen. Bij het bevolkingsonderzoek wordt momenteel bijna alleen gebruik gemaakt van mammografie. Deze manier van screenen is echter niet optimaal bij een grote groep vrouwen bij wie het borstweefsel een hoge dichtheid heeft. Bij dicht borstweefsel zijn normaal weefsel en afwijkend weefsel moeilijk van elkaar te onderscheiden en hierdoor worden in de screening tumoren gemist. Borstkankerscreening kan verder verbeterd worden als er bij vrouwen met hogere borstweefseldichtheid naast mammografie ook met echo of MRI-scan wordt gekeken.

Het onderzoeksproject genaamd ASSURE (Adapting Breast Cancer Screening Strategy Using Personalised Risk Estimation) richt zich op twee aspecten. Enerzijds wordt gekeken bij welke vrouwen een aanvullende echo of MRI-scan toegevoegde waarde heeft. Dit wordt bepaald op basis persoonlijke risicofactoren (borstweefseldichtheid, leeftijd, genetische mutaties, familie – en persoonlijke geschiedenis). Anderzijds richt het onderzoek zich op het optimaler kunnen benutten van MRI- en echotechnieken bij borstkankerscreening. Denk hierbij aan het sneller kunnen scannen met MRI, bijvoorbeeld door andere scanprotocollen te benutten. Of het nog beter en sneller kunnen beoordelen en lezen van echobeelden, door het optimaliseren van software technieken. Ook wordt onderzocht hoe gepersonaliseerde screening kosteneffectief kan worden ingevoerd.

Het ASSURE team bestaat uit onderzoekers van midden- en kleinbedrijven, kennisinstellingen en ziekenhuizen uit zeven verschillende landen. Het project duurt drie jaar en wordt gefinancierd door de Europese Unie. Meer informatie is te vinden op de webpagina van het project: www.assure-project.eu

Vragen of meer info?

Voor vragen of meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Neem contact op