HomeNieuwsOproep Jan Hendriks Prijs 2017

Oproep Jan Hendriks Prijs 2017

Ter nagedachtenis aan de grote verdiensten van Jan Hendriks voor de Nederlandse radiologie en met name de screening op het gebied van borstkanker, wordt er sinds 2011 een jaarlijkse prijs uitgereikt die de naam van Jan Hendriks Prijs draagt. Alle arts-assistenten, ook niet in opleiding en onderzoekers die onderzoek hebben gedaan onder supervisie van een radioloog, komen hiervoor in aanmerking.

 

 

Het als best beoordeelde wetenschappelijk artikel wordt door een onafhankelijke jury toegekend aan de auteur van een gepubliceerd of voor publicatie geaccepteerd artikel van Nederlandse bodem en wordt tijdens de najaars ALV in 2017 (16 november) van de sectie mammaradiologie uitgereikt.

Omdat Jan Hendriks jarenlang aan het LRCB verbonden was, participeert het LRCB actief in de beoordeling en toekenning van de prijs. De medisch directeur van het LRCB treedt als voorzitter van de jury op. De overige vaste leden zijn:

  • voorzitter sectie Mammaradiologie.
  • cursusleider mammaradiologie.
  • hoogleraar radiologie met affiniteit mammaradiologie.
  • een lid van de wetenschappelijke adviesraad van het LRCB.

Daarnaast staat het de voorzitter van de jury vrij andere dan bovengenoemde vaste leden uit te nodigen om zitting te nemen in de jury. Hierbij valt te denken aan belendende specialismen als pathologie, radiotherapie, epidemiologie, heelkunde, interne oncologie, fysica of medische beeldverwerking.

Kandidaten die willen meedingen naar de prijs kunnen hun gepubliceerde of officieel geaccepteerde artikel vóór 1 augustus 2017 sturen naar het bestuurssecretariaat van het LRCB, t.a.v. de heer drs. P. van Kalken,  Raad van Bestuur  LRCB, Postbus 6873, 6503 GJ Nijmegen, o.v.v. Jan Hendriks Prijs.

Alle kandidaten worden vóór 1 november schriftelijk over de uitslag op de hoogte gebracht. De winnaar of winnares wordt verzocht een presentatie te verzorgen van 10 minuten over de inhoud van het wetenschappelijk onderzoek tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Sectie Mammaradiologie op donderdag 16 november 2017.

Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van € 1.000,– , beschikbaar gesteld door Tromp Medical.

Veel succes en hartelijke groet,

Prof. dr. R.M. Pijnappel

Raad van Bestuur LRCB

 

Vragen of meer info?

Voor vragen of meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Neem contact op