HomeNieuwsOproep Jan Hendriks Prijs 2018

Oproep Jan Hendriks Prijs 2018

Ter nagedachtenis aan de grote verdiensten van Jan Hendriks voor de Nederlandse radiologie en met name de screening op het gebied van borstkanker, wordt er sinds 2011 een jaarlijkse prijs uitgereikt die de naam van Jan Hendriks Prijs draagt. Alle arts-assistenten, ook niet in opleiding en onderzoekers die onderzoek hebben gedaan onder supervisie van een radioloog, komen hiervoor in aanmerking.

 

 

Deze jaarlijkse prijs zal worden toegekend aan de eerste auteur van een gepubliceerd of voor publicatie geaccepteerd artikel van Nederlandse bodem, dat door een onafhankelijke jury als beste wetenschappelijke artikel is aangemerkt.

De ‘Jan Hendriks Prijs’ wordt in 2018 uitgereikt tijdens de najaars ALV van de sectie Mammaradiologie, welke zal plaatsvinden op 15 november 2018. Gelet op de jarenlange verbintenis van Jan Hendriks aan het LRCB, zal het LRCB actief participeren in de beoordeling en toekenning van de prijs. De medisch directeur van het LRCB zal voorzitter zijn van de jury.

Samenstelling van de jury:

-voorzitter: medisch directeur LRCB

Overige vaste leden:

-voorzitter Sectie Mammaradiologie

-cursusleider mammaradiologie

-hoogleraar radiologie met affiniteit mammaradiologie

-een lid van de wetenschappelijke adviesraad van het LRCB

Daarnaast staat het de voorzitter van de jury vrij andere dan bovengenoemde vaste leden uit te nodigen om zitting te nemen in de jury. Hierbij valt te denken aan belendende specialismen als pathologie, radiotherapie, epidemiologie, heelkunde, interne oncologie, fysica of medische beeldverwerking.

Kandidaten die willen meedingen naar de prijs kunnen hun gepubliceerde of officieel geaccepteerde artikel vóór 1 augustus 2018 sturen naar het bestuurssecretariaat van het LRCB, naar het e-mailadres office.profpijnappel@lrcb.nl onder vermelding van Jan Hendriks Prijs 2018.

Alle kandidaten worden vóór 1 november schriftelijk over de uitslag op de hoogte gebracht. De winnaar of winnares zal tijdens de prijsuitreiking op de Radiologendagen een presentatie verzorgen van 10 minuten over de inhoud van het wetenschappelijke onderzoek.

Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van € 1.000,– euro, beschikbaar gesteld door Tromp Medical.

Ruud Pijnappel / LRCB Nijmegen

Vragen of meer info?

Voor vragen of meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Neem contact op