HomeOpleidingenMasterclass voor screeningsradiologen

Masterclass voor screeningsradiologen

De Masterclass bestaat uit 3 lesdagen die niet aansluitend zijn: 18 september, 1 november en 13 december 2019. Deze Masterclass bestaat voornamelijk uit hands-on training van moeilijke “dilemma” casussen en thema-sets. We hebben maar 10 plaatsen, deze worden aangeboden op volgorde van aanmelding. Indien de Masterclass is volgeboekt, wordt je naam op een wachtlijst geplaatst en nemen we contact met je op in geval van een annulering.

Wanneer 18 september 2019

Voor wie Ervaren screeningsradiologen

Kosten € 695,00

Algemeen doel:  het doel van deze masterclass is het verbeteren van de individuele performance van screeningsradiologen; het verbeteren van de sensitiviteit en specificiteit en het updaten en verdiepen van relevante kennis.

Intake:  om het programma zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de leerdoelen en vraagstukken van de deelnemers, vindt er voorafgaand aan de Masterclass een schriftelijke intake plaats.

Lesdagen:  er is gekozen voor drie losse lesdagen. Hierdoor hebben de deelnemers de mogelijkheid om te oefenen met persoonlijke leerdoelen en lastige praktijksituaties mee te nemen naar de volgende lesdag en deze te bespreken. Leren is geen éénmalige gebeurtenis!

Praktijk / Hands-on:  het daadwerkelijk oefenen met speciaal voor dit doel verrijkte testsets is de kern van de opleiding. Leren is het meest effectief als het zoveel mogelijk lijkt op de eigen praktijk. Het LRCB beschikt over een lesruimte met 10 werkstations waar deelnemers zelfstandig mammografieën kunnen beoordelen, op een manier die de werkelijkheid optimaal benadert.

Om het leereffect te vergroten worden verrijkte testsets aangeboden in plaats van ‘gewone’ dagproducties. Het doel tijdens de Masterclass is om de verdieping te zoeken en om het inzicht te vergroten bij casus die niet eenvoudig te classificeren zijn. Tijdens de Masterclass gebruiken we thema-sets om de verschillende categorieën afwijkingen uit te diepen.

Nabespreking:  de nabespreking zorgt er voor dat de deelnemers reflecteren op hun keuzes en inzicht krijgen in hun verwijspatroon. Tijdens deze Masterclass zullen de deelnemers veel met elkaar in discussie gaan, om steeds tot consensus te komen. Deze nabesprekingen worden geleid door een “expert radioloog”.

Zelfanalyse & verbeterpunten:  aan het einde van iedere lesdag is er tijd om individueel de resultaten van de dag te analyseren. Dit geeft inzicht in de eigen performance en aanknopingspunten voor verbetering daarvan.  Op de tweede en derde lesdag worden praktijkcasussen besproken, afkomstig uit de praktijk van de deelnemers. Daarvoor is het nodig dat de deelnemers eigen casussen aanleveren aan het LRCB, zodat deze kunnen worden voorbereid. Tijdens de tweede en derde dag blikken we ook terug op de individuele verbeterpunten.

Verdiepende colleges:  als afwisseling op de praktijksessies, wordt ook elke dage een college gegeven door experts op hun vakgebied.

Andere opleidingen met open inschrijving