HomeBorstkankerOnderzoekPRISMA

PRISMA

In september 2014 is de PRISMA-studie in Groningen (Bevolkingsonderzoek Noord) van start gegaan. In de PRISMA-studie (Personalised RISk-based MAmmascreening) wordt de meerwaarde van ‘screening op maat’ onderzocht. Daarnaast zal in kaart worden gebracht hoe acceptabel screening ‘op maat’ is voor vrouwen en medisch specialisten en welke rol ethische, psychologische, juridische, logistieke en financiële aspecten daarbij spelen. Binnen de PRISMA-studie wordt aan vrouwen gevraagd een vragenlijst in te vullen via internet en om toestemming te geven voor het opslaan van de röntgenfoto’s om de dichtheid van het borstweefsel te meten. Daarnaast wordt aan vrouwen gevraagd 3 buisjes bloed te geven voor het uitvoeren van hormoon-, eiwit- en DNA-bepalingen. Het streven is dat 70.000 vrouwen de vragenlijst invullen en toestemming geven voor het opslaan van de röntgenfoto’s. Het doel is om bij 27.000 vrouwen ook bloed af te nemen. De studie wordt gefinancierd door ZonMW en eind 2015 is een subsidie van het KWF aan het project toegekend. Twee jaar na de start van de studie is door 5500 vrouwen bloed afgestaan, hebben ruim 5000 vrouwen de online vragenlijst ingevuld, en hebben meer dan 6000 vrouwen toestemming gegeven voor het opslaan van hun borstfoto’s. In Groningen is de PRISMA-studie in de zomer van 2016 afgerond, omdat anders na twee jaar dezelfde vrouwen weer uitgenodigd zouden worden. In de tweede helft van 2016 zijn voorbereidingen getroffen om op andere screeningseenheden in Nederland de PRISMA-studie voort te zetten in 2017. Hierbij zijn Bevolkingsonderzoek Noord, Bevolkingsonderzoek Zuid-West, Bevolkingsonderzoek Oost en Bevolkingsonderzoek Zuid betrokken. Meer informatie over de PRISMA-studie is te vinden op: www.prisma-studie.nl.