HomeBorstkankerOnderzoekStudie naar de kwaliteit van twee compressiesystemen bij mammografie

Studie naar de kwaliteit van twee compressiesystemen bij mammografie

In het najaar van 2021 doen screeningsregio’s Noord en Oost een studie naar de kwaliteit van twee verschillende compressiesystemen bij mammografie. Dit zijn de systemen waarmee de borst wordt aangeduwd tijdens het onderzoek.
Heeft u een andere vraag over het onderzoek dan hieronder genoemd, dan kunt u deze vraag via mail stellen aan onderzoek@lrcb.nl of anders bellen met (024) 760 06 50.

STUDIEDAGEN

WANNEER KUNT U DEELNEMEN?

Er zijn bepaalde dagen aangewezen als studiedagen. Alleen als uw afspraak voor mammografie op één van deze dagen is ingepland, zult u gevraagd worden om deel te nemen aan deze studie. Het kan zijn dat u een folder ontvangen heeft terwijl uw afspraak niet op een studiedag is ingepland. Dat betekent dat u dan niet kunt deelnemen aan deze studie en de mammografie bij u volledig volgens de standaard procedure zal worden uitgevoerd.

 

VEELGESTELDE VRAGEN

WAAROM DEZE STUDIE?

In totaal worden in Nederland jaarlijks ongeveer bij 1 miljoen vrouwen röntgenfoto’s van de borst gemaakt binnen het bevolkingsonderzoek. Dit is belangrijk om verdachte afwijkingen in de borst vroeg op te kunnen sporen. Vroege opsporing van verdachte afwijkingen kan ernstige complicaties voorkomen.

Bij het maken van een mammografie wordt de borst aangedrukt om een röntgenfoto te kunnen maken. Hiervoor zijn twee verschillende compressiesystemen beschikbaar. Met deze studie willen Bevolkingsonderzoek Noord en Oost, in samenwerking met het LRCB, de kwaliteit van beide compressiesystemen met elkaar vergelijken. Ook willen wij de ervaringen van cliënten met beide compressiesystemen meten. We denken hiermee de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek borstkanker te kunnen verbeteren.

WAT IS EEN MAMMOGRAFIE PRECIES?

Bij een mammografie worden röntgenfoto’s gemaakt van de borst. Hierbij wordt de borst onder een compressieplaat langzaam aangedrukt. Een goede aandrukking is belangrijk omdat:

  • de borst absoluut niet mag bewegen;
  • er minder röntgenstraling nodig is als de borst een dunnere laag vormt;
  • eventuele afwijkingen beter zichtbaar zijn als de borst meer uitgespreid is.

Het aandrukken van de borst wordt gedaan door een laborante volgens een standaard procedure. Normaal gesproken wordt iedere borst tweemaal aangedrukt: van boven naar beneden en dwars langs de oksel.

 

WAT IS ER ANDERS ALS U MEEDOET AAN DEZE STUDIE?

U ontvangt deze informatie omdat u binnenkort een afspraak hebt bij Bevolkingsonderzoek Noord of Oost voor het laten maken van een mammografie. Voorafgaand aan de mammografie zal de laborante u mogelijk vragen of u deel wilt nemen aan deze studie. U heeft dan ook de gelegenheid om vragen te stellen over deze folder en/of de studie.

Voor de studie hebben we van één borst één extra foto nodig. Deze extra foto wordt gemaakt met één van de twee compressiesystemen. Daarmee kunnen we de kwaliteit van de twee verschillende compressiesystemen met elkaar vergelijken. Direct na het maken van de foto’s zal de laborante u ook een vraag stellen over uw ervaringen met de verschillende compressiesystemen.

Na de mammografie worden de foto’s zoals gewoonlijk opgestuurd naar de radiologen. Twee radiologen zullen de foto’s onafhankelijk van elkaar beoordelen. Binnen twee weken na de mammografie krijgt u de uitslag via de post thuis. Later zullen voor de studie de twee foto’s van dezelfde opnamerichting met elkaar vergeleken worden. Hiervoor zal de arts/onderzoeker eventueel eerder uitgevoerde mammografieën in uw dossier opzoeken. Alleen relevante gegevens worden opgenomen in deze studie.

 

WAT ZIJN DE MOGELIJKE VOOR- EN NADELEN BIJ DEELNAME?

Deelname aan de studie levert u geen direct voordeel op. Als u meedoet, levert u een belangrijke bijdrage aan het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek. Een nadeel aan deelname is dat één borst één keer extra aangedrukt wordt. Dit betekent dat u meer ongemak kunt ervaren en een hogere dosis straling ontvangt. Het ongemak varieert per persoon en de stralingsdosis valt ruim binnen de limietwaarde voor het standaardonderzoek.

 

VERANTWOORDELIJKHEID

Al uw persoonlijke en studiegegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. In de studiedocumenten worden uw gegevens vervangen door een codenummer. De lijst waarop uw naam gekoppeld staat aan een code, wordt apart van uw gegevens bewaard. Alleen de onderzoekers en geautoriseerde instanties hebben toegang tot uw gegevens in het kader van dit onderzoek. De Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd en Gezondheidsraad kunnen hiervan gebruik maken om de veiligheid en kwaliteit van de studie na te gaan.

Uw persoonlijke en studiegegevens worden bewaakt onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en het privacyreglement van Bevolkingsonderzoek Noord en Oost. Alle gegevens worden tot 15 jaar bewaard en kunnen eventueel gebruikt worden bij aanverwante vervolgstudies.

 

RISICO EN SCHADEVERZEKERING

Deelname aan deze studie brengt geen extra risico’s met zich mee. Deze studie valt daarmee onder de normale schadeverzekering die door Bevolkingsonderzoek Noord en Oost is afgesloten.

 

TOESTEMMING EN VRIJWILLIGE DEELNAME

Voorafgaand aan uw mammografie kunt u in het gesprek met de laborante uw deelname bevestigen door een toestemmingsformulier te ondertekenen. U kunt overigens op ieder moment uw toestemming intrekken zonder dat u daarvoor een reden hoeft te geven. Deelname aan deze studie is geheel vrijwillig. Wel of niet meedoen heeft geen invloed op de manier waarop u wordt behandeld of waarop uw röntgenfoto’s worden beoordeeld.