HomeBorstkankerOnderzoekAIMSS

AIMSS

Een werkgroep van het “International Cancer Screening Network (ICSN)” heeft een zelftest ontwikkeld voor mammografie om de beoordelingsprestatie van screeningsradiologen te kunnen meten en zodoende ontwikkelpunten te kunnen definiëren. Daarnaast is de zelftest bedoeld om de beoordelingsprestatie van screeningsradiologen internationaal te kunnen vergelijken. Het doel van de AIMSS (Assessment of International Mammography Screening Skills) pilot is om de zelftest uit te proberen in verschillende landen en settings en de logistieke uitdagingen (in verschillende talen) te kunnen evalueren alvorens het internationaal uit te rollen. Het LRCB is het “Central Coordinating Center” voor deze pilot. Er zijn 9 deelnemende landen: USA, Canada, Noorwegen, Italië, Spanje, Mexico, Brazilië, Taiwan en Japan. Het is de bedoeling dat er 30 radiologen per land deelnemen. Naast de zelftest vullen zij ook een pre-test en post-test vragenlijst in. Op dit moment zijn er 53 geregistreerde radiologen: 32 hebben de zelftest afgemaakt, 36 hebben de pre-test vragenlijst ingevuld en 24 de post-test vragenlijst. Er zijn 23 radiologen die alle drie de pilot items hebben afgerond. De inclusie zal voor de zomer van 2017 beëindigd worden. Daarna zullen de analyses plaatsvinden. Op het ICSN congres in juni 2017 zullen de eerste voorlopige resultaten gepresenteerd worden.