HomeNieuwsMammoXL

MammoXL

De digitalisering van de Nederlandse borstkanker screening is niet alleen het grootste automatiseringsproject in de geschiedenis van de gezondheidszorg met een totaal bedrag aan projectkosten van 70 miljoen Euro, maar ook een voorbeeld voor wat er allemaal nog meer kan als je eenmaal digitaal werkt.

We moeten niet vergeten dat in eerste instantie de analoge manier van werken digitaal wordt gemaakt maar dat direct daarna de ogen worden geopend voor de “spin off”. Een mooi voorbeeld daarvan is het MammoXl project. Een initiatief van Annemieke Bartels voorzitter Raad van Bestuur stichting bevolkingsonderzoek Midden West, met een drietal ziekenhuizen in de regio Utrecht en voor een deel gesubsidieerd door de provincie Utrecht. Met behulp van een nieuwe standaard (IHE.nl) wordt aangetoond dat op vrij eenvoudige wijze beelden en documenten over de muren van de instellingen op een veilige en verantwoorde manier met elkaar gedeeld kunnen worden. Zowel de ziekenhuizen als de screening hebben daar baat bij. Maar ook het LRCB kan daar bij visitaties en haar andere taken binnen de kwaliteit handhaving en verbetering erg veel aan hebben. Het project is van de grond gekomen mede door Hans Mekenkamp van MedicalPhit, die ook betrokken was bij de Europese aanbesteding. Dit project kent inmiddels een verkennend vervolg: “de digitale visitatie”, waar Tanya Geertse en ondergetekende bij betrokken zijn. Wij bevelen U hierbij het rapport aan waar naast de technische details ook nog andere nuttige gegevens staan.
Ard den Heeten

Vragen of meer info?

Voor vragen of meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Neem contact op