HomeNieuwsLRCB op de ECR 2013

LRCB op de ECR 2013

Het LRCB was met drie wetenschappelijke presentaties goed vertegenwoordigd op de ECR 2013 in Wenen.

Tanya Geertse presenteerde de resultaten van de visitaties met als titel: ‘Audits as part of quality assurance in the Dutch breast cancer screening programme’. Sinds 1996 worden alle beoordelingseenheden binnen het Bevolkingsonderzoek op Borstkanker elke 3 jaar gevisiteerd. In de presentatie worden de resultaten van 4 visitatieronden met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat het visiteren een belangrijk leer- en feedbackinstrument is voor de screeningsradiologen.

Het abstract van deze presentatie vindt u hier:  Breast cancer prediction modelling

Janine Timmers presenteerde haar onderzoek ‘Breast cancer prediction modelling based on common mammographic findings in screening’. Zij heeft een predictie model voor borstkanker ontwikkeld wat gebaseerd is op veel voorkomende mammografische afwijkingen. Vervolgens wordt een suggestie gedaan voor het toekennen van BI-RADS categorieën behorende bij een bepaalde kans op maligniteit.

Tevens heeft Janine een presentatie verzorgd getitelt: ‘Experiences with a self test for Dutch screening radiologists: Lessons learnt’. Hierin werden de eerste resultaten gepresenteerd van een zelf test voor screeningsradiologen waarbij 60 casussen beoordeeld werden met verschillende criteria.

Het abstract van deze presentatie vindt u hier:  First experiences with a self-test

Vragen of meer info?

Voor vragen of meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Neem contact op