HomeNieuwsLETB rapport 2012

LETB rapport 2012

Deze tussenrapportage beschrijft de belangrijkste resultaten van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in 2010 in vergelijking met de voorgaande jaren, en de totale periode van het bevolkingsonderzoek sinds 1990. Dit rapport bevat enkele nieuwe en gewijzigde indicatoren volgens de indicatorenset die in 2011 door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek is vastgesteld.

In deze rapportage worden ook gegevens over intervalkankers gepresenteerd na een recente landelijke koppeling met de kankerregistratie. Het betreft intervalkankers die bij vrouwen werden gediagnosticeerd die in 2004 waren gescreend. Naar verwachting zullen binnenkort ook intervalkankers uit recentere jaren beschikbaar komen.

Vragen of meer info?

Voor vragen of meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Neem contact op