HomeNieuwsLandelijke richtlijn borstkanker herzien (persbericht IKNL d.d. 10-01-18)

Landelijke richtlijn borstkanker herzien (persbericht IKNL d.d. 10-01-18)

Borstkankerzorg individueler met meer aandacht voor kwaliteit van leven.

Een groot deel van de van de landelijke NABON richtlijn Borstkanker is herzien en voor iedereen beschikbaar via www.oncoline.nl en www.richtlijnendatabase.nl. In de nieuwe richtlijn zijn onder meer nieuwe geneesmiddelen opgenomen en screeningsadviezen voor nieuwe mutaties van borstkanker, is er meer aandacht voor kwaliteit van leven bij kanker en voor gedeelde besluitvorming met de patiënt.

 

“We zijn duidelijk op weg naar een beleid van meer individuele behandeling, met minder behandeling als dat kan, en alleen meer als dat echt nodig is”, zegt Carolien Smorenburg, voorzitter van de richtlijnwerkgroep en werkzaam als internist-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek.

“In veel meer situaties is expliciet toegevoegd: overleg samen met de patiënt. Dat is belangrijke winst”, zegt Désirée Hairwassers, patiëntenbelangenbehartiger namens Borstkanker Vereniging Nederland en betrokken bij de totstandkoming van de richtlijn. “Het zijn de momenten waarop de arts de vraag moet stellen: wat is belangrijk in uw leven? De een grijpt ieder procentje extra kans op overleving aan, ook al heeft dat grote invloed op bijvoorbeeld iemands stemming, energieniveau of seksleven. Een ander maakt een andere keus. Daar kun je niet in zijn algemeenheid een aanbeveling voor doen.”

De oude richtlijn dateert van 2012. In de tussentijd zijn er veel ontwikkelingen en nieuwe inzichten geweest. Met de herziene richtlijn zijn die nu bij elkaar gebracht en na goedkeuring van alle betrokken wetenschappelijke verenigingen voor iedereen online beschikbaar.

Een paar belangrijkje wijzigingen in de nieuwe richtlijn:

  • De screeningsadviezen zijn uitgebreid voor nieuwe mutaties in borsttumoren (onder meer CHEK2 en PALB2).
  • Er ligt meer nadruk op gedeelde besluitvorming. Bij DCIS is meer aandacht voor de opties ‘niets doen’ of alleen endocriene therapie.
  • Het locoregionale beleid bij zowel de primaire behandeling als na neoadjuvante therapie en operatie zijn uitgebreid herzien. De indicaties voor okselklierdissectie zijn afgezwakt, radiotherapie wordt specifieker gegeven en er zijn meer individuele opties opgenomen.
  • Het preventief weghalen van de eierstokken (ovariëctomie) als onderdeel van hormonale therapie wordt niet meer aanbevolen als eerste keus omdat dit ingrijpende en onomkeerbare effecten heeft.
  • Er worden aanbevelingen gedaan voor het systemisch beleid bij recidieven.
  • In de richtlijn staan voor het eerst ook interventies bij seksualiteit, vermoeidheid en de impact van kanker op het gezinsleven.

Nieuwe manier van actualiseren richtlijn

De revisie van de richtlijn Borstkanker is op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en in afstemming met NABON uitgevoerd op basis van knelpunten uit het veld. Dit is voor het eerst op een modulaire wijze gedaan. Dat betekent dat de richtlijn niet meer in zijn geheel is herzien, maar dat dit in delen is gebeurt. Zo is de richtlijn voortaan gemakkelijker en sneller aan te passen op basis van de nieuwste inzichten. Dit voorjaar komt er naar verwachting weer een aanpassing aan, in de modules over screening, diagnostiek, risicoprofilering en genexpressieprofielen en de systemische behandeling van gemetastaseerde ziekte. Die teksten liggen nu ter inzage voor commentaar. De revisie is uitgevoerd door een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van meerdere wetenschappelijke- en beroepsverenigingen, NABON en van patiëntenorganisatie BVN. Voor de volledige lijst van betrokkenen verwijzen wij u graag naar de richtlijn.

 

NOOT VOOR DE REDACTIE

Neem voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht contact op met Pien ter Haar, woordvoerder IKNL, M: 06 53 24 52 51 of E: p.terhaar@iknl.nl

Vragen of meer info?

Voor vragen of meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Neem contact op