HomeNieuwsJan Hendriks prijs voor de eerste maal uitgereikt

Jan Hendriks prijs voor de eerste maal uitgereikt

Op donderdag 29 september 2011 werd tijdens de Radiologen dagen voor de eerste maal de Jan Hendriks prijs uitgereikt. Deze prijs is ingesteld ter nagedachtenis aan Jan Hendriks, de grondlegger van de mammaradiologie in Nederland. De grote verdienste van Jan Hendriks op het gebied van mamaradiologie en de screening op borstkanker in het bijzonder, heeft ertoe geleid dat er in nauwe samenspraak met het LRCB, het bestuur van de NVvR en de sectie mammaradiologie een prijs naar hem is vernoemd voor jonge onderzoekers op het gebied van beeldvorming bij borstkanker.

Van alle inzendingen heeft de jury onder voorzitterschap van de medisch directeur van het LRCB, Prof. Dr A. den Heeten, het artikel van Claudette Loo de prijs toegekend. Het betrof een studie naar de waarde van MRI bij neo-adjuvante chemotherapie uitgevoerd in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam. De volledige titel van het artikel luidt: “Magnetic resonance imaging response monitoring of breast cancer during neoadjuvant chemotherapy: relevance of breast cancer subtype.” Met als auteurs: Loo CE, Straver ME, Rodenhuis S, Muller SH, Wesseling J, Vrancken Peeters MJ, Gilhuijs KG. Het artikel is gepubliceerd in J Clin Oncol. 2011 Feb 20;29(6):660-6. Epub 2011 Jan 10.
Bij de feestelijke uitreiking door de voorzitter van de sectie Mammaradiologie, mw. dr. Harmien Zonderland waren de weduwe van Jan Hendriks en hun dochter aanwezig. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van Euro 1000, beschikbaar gesteld door de firma Tromp Medical.
Het is de bedoeling dat de Jan Hendriks prijs in de toekomst jaarlijks zal worden uitgereikt.

Vragen of meer info?

Voor vragen of meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Neem contact op