HomeBorstkankerKennisSLS-evaluatie

SLS-evaluatie

In samenwerking met Bevolkingsonderzoek Oost en Bevolkingsonderzoek Zuid is in 2014 een onderzoeksvoorstel opgesteld om het gebruik van de Screening Laboranten Score (SLS) in de screening te evalueren. De SLS is een uniform classificatiesysteem voor het signaleren van mogelijke verdenkingen op het screeningsmammogram door MBB’ers in de screening. In dit onderzoek worden twee aspecten meegenomen: (1) het vergelijken van de resultaten van de SLS van de MBB’er met de BI-RADS van de radioloog en (2) de ervaringen in het gebruik van de SLS-methode door de MBB’er en hoe dit door de radioloog wordt ervaren. In 2015 zijn alle gegevens verzameld. Er is een query geschreven om landelijke SLS gegevens uit IBOB te verzamelen en met de BI-RADS te kunnen vergelijken. Daarnaast zijn er mammogrammen verzameld voor een herbeoordeling om mogelijke redenen van discrepanties tussen MBB’ers en radiologen te kunnen achterhalen. Ook is er een vragenlijst naar MBB’ers en radiologen gestuurd om te vragen naar hun ervaringen met het signaleren. In 2016 is er een rapport met de resultaten van de SLS evaluatie naar het RIVM gestuurd. Uit de analyses bleek dat er onvoldoende overeenstemming tussen MBB’ers en radiologen was in het toekennen van de categorieën, welke met name verklaard wordt door de regionale en zelfs lokale onderlinge afspraken die afwijken van de LRCB richtlijnen. Wel zijn de MBB’ers overwegend positief over het werken met de SLS classificatie. Bijna de helft van de radiologen geeft aan dat de SLS codering een meerwaarde heeft voor de beoordeling.