HomeBorstkankerKennisMonitor 2020/2021

Monitor 2020/2021

Het IKNL monitort in opdracht van het RIVM de prestaties van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Jaarlijks leveren zij een rapportage op met daarin de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek in vergelijking met voorgaande jaren.

De Monitor 2020/2021 toont voorlopige resultaten m.b.t. deelname aan het bevolkingsonderzoek in 2020/2021. Door de COVID-19 pandemie lag het percentage uitgenodigde vrouwen in 2020 lager, nl. 55,1% en de deelnamegraad was 71,2%. Het percentage
uitgenodigde vrouwen in 2021 was 87,6%, deelnamegraaf 72,5%. Het percentage heruitnodigingen binnen 24 (± 2) maanden is gedaald tot 1,3%. Het verwijscijfer was in 2020 licht gestegen tot 2,74%, en in 2021 weer wat gedaald tot 2,60%.

Door de vernieuwing van de ICT-infra-structuur bij het bevolkingsonderzoek zijn gegevens m.b.t de uitkomsten vanaf 2020 vertraagd en nog niet beschikbaar. Het is van belang om deze gegevens op orde te krijgen om alle effecten van het bevolkingsonderzoek te kunnen monitoren.