HomeBorstkankerKennisMonitor 2022

Monitor 2022

De monitoring van het bevolkingsonderzoek wordt in opdracht van het RIVM uitgevoerd door het Erasmus Medisch Centrum. Het doel van deze monitoring is om de voortgang van het bevolkingsonderzoek in kaart te brengen en belangrijke trends te signaleren.

De Monitor 2022 toont voorlopige resultaten m.b.t. deelname aan het bevolkingsonderzoek in 2022. In 2022 werden meer personen binnen 24 +/- 2 maanden uitgenodigd (8,9%) dan in 2021 (1,3%). Echter is het niveau van voor 2020 (>60%) nog niet bereikt. Het percentage genodigden met een uitnodigingsinterval langer dan 36 maanden was hoger dan in voorgaande jaren. In 2022 was 25,3% ouder dan 51 jaar toen ze voor het eerst werden uitgenodigd. Dit is meer dan in voorgaande jaren.
Het verwijscijfer was hoger voor de personen die voor de eerste keer deelnamen (5,41%) dan voor personen die aan een vervolgscreening deelnamen (1,95%).  In totaal werden er in 2022 20.849 personen verwezen. Het totale verwijscijfer komt hiermee op 2,40%.

Door een grootschalige vernieuwing van de ICT-infrastructuur bij het bevolkingsonderzoek, wordt er vanaf 2019 gebruik gemaakt van een andere gegevensbron. Mogelijk heeft dit bij sommige indicatoren tot een trendbreuk geleid. Tevens is dit de oorzaak van het feit dat de gegevens met betrekking tot de uitkomsten vanaf 2020 vertraagd en nog niet volledig beschikbaar zijn.