HomeBorstkankerKennisMonitor 2016

Monitor 2016

De monitor 2016 is uit. Net als vorig jaar is deze tot stand gekomen met gegevens uit het datawarehouse voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker en werd deze in opdracht van het RIVM door het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) opgesteld.

De Monitor 2016 toont evenals als vorig jaar over het algemeen een stabiel beeld van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het aantal deelnemers is weer licht gedaald van 77,6% in 2015 naar 77,3% in 2016. Het aantal deelnemers dat is doorverwezen is licht gestegen van 23,2 per 1.000 onderzoeken in 2015 naar een verwijscijfer van 24,3 per 1.000 onderzoeken in 2016. Het detectiecijfer is constant gebleven: 6,8 per 1.000 onderzoeken. Tevens worden de intervalcarcinomen van 2010 tot en met 2014 gerapporteerd. Het aandeel intervalcarcinomen is stabiel.