HomeBorstkankerKennisMonitor 2018/2019

Monitor 2018/2019

Het IKNL monitort in opdracht van het RIVM de prestaties van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Jaarlijks leveren zij een rapportage op met daarin de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek in vergelijking met voorgaande jaren.

De Monitor 2018/2019 toont evenals als vorige jaren over het algemeen een stabiel beeld van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het gemiddelde screeningsinterval is in 2019 gestegen naar 25,1 maanden. Dit ging gepaard met een daling in het percentage heruitnodigingen binnen 24 maanden ± 2 maanden tot 63%. Het percentage vrouwen met een screeningsinterval <2,5 jaar daalde tot 93% in 2019. Het verwijscijfer is licht gestegen, het detectiecijfer en de positief voorspellende waarde bleven constant. De grootste uitdaging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker ligt in het logistieke proces, waaronder het tekort aan screeningslaboranten. Het proces van de screening zelf laat een stabiel beeld zien.