HomeBorstkankerKennisMonitor 2020

Monitor 2020

Het IKNL monitort in opdracht van het RIVM de prestaties van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Jaarlijks leveren zij een rapportage op met daarin de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek in vergelijking met voorgaande jaren.

De Monitor 2020 toont voorlopige resultaten m.b.t. deelname aan het bevolkingsonderzoek in 2020. Door de COVID-19 pandemie is het bevolkingsonderzoek tijdelijk stopgezet. Het percentage
uitgenodigde vrouwen is gedaald tot 55,1% en de deelnamegraad is gedaald tot 70,4%. Het percentage heruitnodigingen binnen 24 (± 2) maanden is gedaald tot 15%. Het verwijscijfer is in 2020 licht gestegen tot 2,74%.

In het najaar 2020 is er ruimte gegeven voor verlenging van het screeningsinterval tot maximaal 3 jaar i.v.m. de COVID-19 pandemie en het tekort aan  screeningslaboranten.