HomeBorstkankerKennisMonitor 2017/2018

Monitor 2017/2018

Het IKNL monitort in opdracht van het RIVM de prestaties van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Jaarlijks leveren zij een rapportage op met daarin de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek in vergelijking met voorgaande jaren.

De Monitor 2017/2018 toont evenals als vorige jaren over het algemeen een stabiel beeld van het bevolkingsonderzoek borstkanker. De monitor laat opnieuw een lichte afname zien in het deelnamepercentage van 77,3% naar 76,6% in 2018. Deze daling is minder sterk dan in voorgaande jaren. Het verwijscijfer is iets afgenomen naar 22,3 per 1000 onderzoeken. Het percentage uitgenodigde vrouwen is afgenomen in combinatie met een stijging in het gemiddelde screeningsinterval.  Het aandeel fout-positieve uitslagen is licht gedaald naar 16,3 per 1.000 onderzoeken, het detectiecijfer is 6,6 per 1.000 onderzoeken. De gegevens over intervalkankers, gediagnosticeerd in de eerste twee jaar na een screeningsonderzoek zijn beschikbaar tot en met 2015. Het aandeel intervalkankers is stabiel (2,2 per 1.000 onderzoeken).