HomeBorstkankerKennisMonitor 2015

Monitor 2015

De monitor 2015 is uit. Deze is dit jaar voor het eerst tot stand gekomen met gegevens uit het datawarehouse voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker en werd in opdracht van het RIVM door het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) opgesteld.
De monitor 2015 toont over het algemeen een stabiel beeld van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het detectiecijfer is constant gebleven: 6,8 per 1.000 onderzoeken. Dit betekent dat er in 2015 bijna 7.000 borstkankers door screening zijn opgespoord. Het aantal deelnemers is weer licht gedaald van 78,8% in 2014 naar 77,6% in 2015. Het aantal deelnemers dat wordt doorverwezen is conform ingezet beleid voor het tweede jaar op rij licht gedaald van 24,5 per 1.000 onderzoeken in 2014 naar een verwijscijfer van 23,2 per 1.000 onderzoeken in 2015. Bij het gelijk blijvende detectiecijfer leidt dit tot een, wenselijke, afname van het aandeel fout-positieve uitslagen.
Lees de monitor hier.