HomeBorstkankerKennisEvaluatie van de Nederlanders borstkankerscreening

Evaluatie van de Nederlanders borstkankerscreening

Het Landelijk Evaluatie Team voor bevolkingsonderzoek naar Borstkanker (LETB) voert jaarlijks de effectevaluatie van de borstkankerscreening uit. Jaarlijks komt er een monitor uit.

De meest recente monitor  verscheen in september 2016 en vat de resultaten van 1990 – 2013 samen. In januari 2014 is het meest recente evaluatierapport verschenen: Landelijke evaluatie van bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Nederland 1990-2011, LETB XIII.