HomeBorstkankerKennisBeleidskader Bevolkingsonderzoek naar Kanker

Beleidskader Bevolkingsonderzoek naar Kanker

Het Beleidskader van het RIVM geeft een overzicht van de wettelijke en beleidsmatige kaders voor de bevolkingsonderzoeken.

Daarnaast beschrijft het de samenwerking en onderlinge verhoudingen van partijen die betrokken zijn bij de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering ervan. Bovendien gaat het in op voorwaarden die nodig zijn om de bevolkingsonderzoeken naar kanker effectief, efficiënt en met hoge kwaliteit uit te voeren.