Nieuwe regelgeving RIVM

Binnen de prenatale screening is een kwaliteitssysteem ontwikkeld om de kwaliteit van de echoapparatuur voor het structureel echoscopisch onderzoek te kunnen borgen. Dit systeem wordt tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2026 geleidelijk geïmplementeerd. Kern van dit kwaliteitssysteem is dat de specificaties en eisen van de echoapparatuur voortaan getoetst worden door middel van het uitvoeren van diverse testen.

Terugkijken webinars voor meer informatie:

– Op 9 april 2024 heeft er een webinar plaatsgevonden over de kwaliteitstesten vanaf 1 januari 2023. Ruben van Engen geeft hierbij toelichting over het kwaliteitssysteem, het testen op locatie en de typekeuringen.
Wilt u het terugkijken, dan klikt u hier voor de opname.

– Op 14 en 17 november 2022 heeft er een online informatiebijeenkomst plaatsgevonden.
Wilt u deze nog bekijken, dan klikt u op deze link voor de opname.
Voor de presentatie klikt u hier.

Waarom testen?

Het nieuwe kwaliteitssysteem zorgt ervoor dat het voor echopraktijken makkelijker wordt om een keuze te maken bij de aanschaf van nieuwe echoapparatuur. Vanaf januari 2023 wordt gaandeweg een lijst opgesteld met apparatuur die een typekeuring heeft en aan de eisen voldoet. Daarnaast zal in het nieuwe systeem de apparatuur ook (technisch) worden gemonitord via een periodieke test. Dat moet ertoe leiden dat de apparatuur optimaal functioneert én dat er een objectiever oordeel over de kwaliteit te geven is.

Lees meer over de tests
Voor leveranciers: Ik heb een nieuw apparaat op de markt
Voor zorginstellingen: Het apparaat wordt in gebruik genomen
Voor zorginstellingen/regionaal centrum: Apparaat is al in gebruik

Over LRCB

Het LRCB is het landelijk expertisecentrum voor bevolkingsonderzoek. Onze experts hebben oog voor verbetering. We leiden deskundigen op, ontwikkelen kwaliteitssystemen en houden toezicht op de kwaliteit van screening.

Lees meer