Beste kwaliteit voor de zorg

HomePrenatale screeningTesten

Testen

Op dit moment moet echoapparatuur die gebruikt wordt binnen de screening voldoen aan kwaliteitseisen. Om de kwaliteit in de toekomst nog beter te kunnen borgen, is een nieuw kwaliteitssysteem ontwikkeld. Kern van dit kwaliteitssysteem is dat de specificaties en eisen van de echoapparatuur voortaan getoetst worden door middel van het uitvoeren van diverse testen. Dit systeem wordt tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2026 geleidelijk geïmplementeerd.

Om de kwaliteit van de apparatuur te kunnen borgen, hanteren wij de volgende twee zaken:

  1. Het toetsen van de apparatuur specificaties vóór ingebruikname, door middel van een typetest en een acceptatietest.
  2. Het toetsen van de kwaliteit na ingebruikname van de apparatuur en gedurende de levensduur van het apparaat, door middel van periodieke testen en incidentele testen.

Typetest

Tijdens de typetest wordt voor ieder merk en type echoapparatuur bepaald of deze voldoet aan de kwaliteit die vereist is in de prenatale screening op basis van gestelde procedures en limietwaarden. De waarden uit de typetest dienen vervolgens als referentiewaarde bij een acceptatietest die plaatsvindt bij het in gebruik nemen van echoapparaten van hetzelfde merk en type. De typetest bestaat uit zowel fysische metingen met behulp van fantomen als een beoordeling van de klinische beeldkwaliteit. Beide worden uitgevoerd op basis van het meetprotocol.

De typetest wordt vanaf 2023 eenmalig uitgevoerd bij echoapparatuur die nu, voor de prenatale screening, op de markt aangeboden wordt en eenmalig bij apparatuur die nieuw voor dit doel op de markt komt. De leverancier van een echoapparaat vraagt een typetest aan en neemt de kosten hiervan op zich. De test vindt plaats op een locatie die in samenspraak met de aanvrager (zijnde een leverancier) en het LRCB wordt gekozen. Het LRCB voert de test uit en geeft bij goedkeuring accreditatie af. Vanaf 12 oktober 2025 is een typegoedkeuring verplicht voor ieder echoapparaat dat in de screening gebruikt wordt.

Vraag een typetest aan (voor fabrikanten).

Acceptatietest

De acceptatietest wordt na installatie, maar vóór ingebruikname van een echoapparaat uitgevoerd, om te bepalen of de kwaliteit van het geïnstalleerde apparaat voldoende is en vergelijkbaar is met het apparaat uit de typetest. De meetwaarden bij acceptatie dienen ook als referentiewaarde voor de metingen gedurende de levensduur van het apparaat om eventuele achteruitgang in het basisfunctioneren te kunnen vaststellen. De acceptatietest bestaat uit fysische metingen met behulp van fantomen op basis van het meetprotocol. De echopraktijk stelt het apparaat, binnen kantooruren, beschikbaar voor de test en het LRCB voert de test ter plekke uit. Eventuele afwijkingen worden in orde gebracht door de leverancier. Schriftelijke rapportage hierover vindt plaats aan de echopraktijk en het Regionaal Centrum. Voor de echopraktijk zijn er geen kosten verbonden aan de acceptatietest.

Bestaande apparatuur
Voor alle bestaande echoapparatuur die in de screening gebruikt wordt, zal de eerste test in het kwaliteitssysteem gezien worden als acceptatietest. Het LRCB benadert vanaf 2023 de echopraktijken voor een eerste test (acceptatie).

Nieuwe apparatuur
Voor nieuwe echoapparatuur die in de screening gebruikt gaat worden, vraagt de echopraktijk, vóór ingebruikname, een acceptatietest aan via de onderstaande link. Na goedkeuring mag het apparaat in gebruik genomen worden.

Vraag een acceptatietest aan (voor zorginstellingen).

Periodieke test

Een periodieke test vindt plaats om te bepalen of de kwaliteit van het geïnstalleerde apparaat nog voldoende is. Een periodieke test bestaat uit fysische metingen met behulp van fantomen op basis van het meetprotocol. Een schriftelijke rapportage (met conclusie en eventueel advies naar aanleiding van mogelijke overschrijding limietwaarden, afwijkingen ten opzichte van referentiewaarden of achteruitgang in kwaliteit) wordt naar de echopraktijk en het Regionaal Centrum verstuurd.

Het LRCB benadert vanaf 2024 de echopraktijken voor een periodieke test. De echopraktijk stelt het apparaat, binnen kantooruren, beschikbaar voor de test en het LRCB voert de test ter plekke uit. Eventuele afwijkingen worden in orde gebracht door de leverancier. Voor de echopraktijk zijn er geen kosten verbonden aan de periodieke test.

Test aanvragen?

Het is vanaf nu mogelijk om een typetest, acceptatietest of incidentele test aan te vragen.

Incidentele test

Een incidentele test kan plaatsvinden als de echopraktijk of het Regionaal Centrum gerede twijfel heeft over de kwaliteit van het apparaat, eventueel na een reparatie of vervanging van een onderdeel van het echoapparaat dat belangrijk is voor de beeldkwaliteit. Een incidentele test bestaat uit relevante fysische kwaliteitsmetingen om een eventuele achteruitgang in kwaliteit objectief vast te stellen. Afhankelijk van de aard van de twijfel over de kwaliteit kunnen ook andere acties volgen, zoals het beoordelen van de kwaliteit van klinische beelden.

Om een incidentele test aan te vragen neemt de echopraktijk contact op met het Regionaal Centrum. Het Regionaal Centrum vraagt de incidentele test aan. Het LRCB bepaalt of een incidentele test nodig is. Indien nodig stelt echopraktijk het apparaat, binnen kantooruren, beschikbaar voor de test en het LRCB voert de test ter plekke uit. De leverancier brengt eventuele afwijkingen weer in orde. Schriftelijke rapportage hierover vindt plaats aan de echopraktijk en het Regionaal Centrum. Voor de echopraktijk zijn er geen kosten verbonden aan de incidentele test.

Vraag een incidentele test aan (voor regionale centra).

Vragen met betrekking tot testen?

Voor vragen of meer informatie over de diverse testen of een advies op maat kunt u vrijblijvend contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Neem contact op