Beste kwaliteit voor de zorg

HomePrenatale screeningMeer informatie

Meer informatie

De implementatie van het kwaliteitssysteem zal stapsgewijs plaatsvinden en in fasen verplicht gesteld worden. Om op 1 januari 2023 te kunnen starten met de typekeuringen, de acceptatietesten van bestaande apparatuur (als nulmeting) en nieuw aangeschafte apparatuur én de incidentele testen, zijn in 2022 gegevens verzameld van echopraktijken en apparatuur.
De implementatie is afgerond op 1 januari 2026. De planning voor de komende jaren is in onderstaande figuur weergegeven.

Figuur3 Tijdschema Nieuw Kwaliteitssysteem

Kwaliteitssysteem

Om de kwaliteit van de apparatuur te kunnen borgen is een kwaliteitssysteem noodzakelijk, waarin de specificaties en eisen van apparatuur periodiek getoetst worden.

Figuur2 Schematische Weergave Testen Kwaliteitssysteem Ontvagers

Frequentie

Na plaatsing, maar vóór ingebruikname, vindt er een acceptatietest plaats. Ook de eerste test volgens het nieuwe kwaliteitssysteem wordt als een acceptatietest gezien. Afhankelijk van de levensduur van het apparaat vinden er in de volgende jaren periodieke testen plaats, zoals aangegeven in de volgende tabel.

Tijdstip Soort kwaliteitstest
Voor ingebruikname Acceptatietest
Na 3 jaar Periodieke test
Na 5 jaar Periodieke test
Daarna jaarlijks Periodieke test

Eisen echoapparatuur

Apparatuur ten behoeve van het uitvoeren van de prenatale screening, die aangeschaft is ná 12 oktober 2020, dient te voldoen aan onderstaande minimale specificaties. Deze dienen onderdeel te zijn van een programma van eisen dat aan de leverancier van de echoapparatuur wordt voorgelegd. De leverancier moet kunnen aantonen dat de apparatuur op het moment van ingebruikname voor de prenatale screening voldoet aan de gestelde eisen.

 • De klinische afbeelding op monitor dient voldoende groot te zijn: 67% van het oppervlak van een 21 inch monitor.
 • Abdominale en vaginale probe(s) dienen aanwezig te zijn:
  • Abdominale probe met minimaal een frequentie tussen 3 en 7 MHz. Dit kunnen twee afzonderlijke probes zijn, of een breedbandtransducer.
  • Vaginale probe met minimaal een frequentie tussen 5 en 7 MHz.
  • 3D probes zijn niet verplicht. Ze mogen wel worden gebruikt, mits ze voldoen aan de eisen van de 2D probe.
 • Aanwezige features:
  • Cine-loop (min. frame rate: 10-20 frames/s)
  • Color Doppler (min. frame rate: 10-20 frames/s)
  • Pulsed wave Doppler (min. frame rate: 10-20 frames/s)
 • Zoomfunctie aanwezig (werkelijke zoom, geen elektronische zoom. Dit betekent dat bij het inzoomen de beeldinformatie moet toenemen).
 • Mogelijkheid tot inrichten van presets. Elektronische liniaal dient (lineair en curved) aanwezig te zijn voor nauwkeurige afstandsmetingen.
 • Weergavemogelijkheid van de cliënt-identificatie tijdens het onderzoek. Beschikbaarheid van een lineaire look-up table voor kwaliteitsmetingen.

Kwaliteitseisen voor apparatuur aangeschaft vóór 12 oktober 2020 zijn hier na te gaan.

Implementatie

Onderstaand schema geeft aan wanneer een bestaand apparaat volgens het kwaliteitssysteem getest zal worden.

Tabel 8 Overizcht Van De Planning Van De Diverse Testen Voor De Komende Jaren

Test aanvragen?

Vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk om een typetest, acceptatietest of incidentele test aan te vragen.

Vragen met betrekking tot testen?

Voor vragen of meer informatie over kwaliteitscontroles of een advies op maat kunt u vrijblijvend contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Neem contact op