Symposium "Oog voor verbetering"

Symposium mammaradiologie “Oog voor verbetering”

06-04-2018

Bedankt!

Vrijdag 6 april vond het LRCB symposium voor mammaradiologen en radiologen i.o. ‘Oog voor Verbetering’ plaats.

We kijken terug op een bijzondere en succesvolle dag. Zeker voor herhaling vatbaar. We hopen dat u het ook zo ervaren hebt.

Om nog even na te genieten, treft u op deze site de foto’s aan en natuurlijk ook de PowerPoint Presentaties van de sprekers.

Fijn dat u er was, we zien u een volgende keer graag terug.

Hartelijke groet,

Team LRCB

Programma

9.30 - 09.50 Ontvangst
10.00 Stand van zaken Bevolkingsonderzoek NL
- Aanbesteding en implementatie - P. Hoogland
- Monitoring bevolkingsonderzoek - L. de Munck
11.00 - 11.30 Pauze
11.30 Individuele cijfers en bijsturing:
- Ervaringen uit UK. - F. Kilburn-Toppin
- Individuele data - E. Tetteroo
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 Wat is de beste reading strategy?
- Consensus of arbitrage - L. Klompenhouwer
- Informatie vanuit de cockpit - H. Hello
- Rol van de laborante - C. van Landsveld-Verhoeven
15.00 - 15.30 Pauze
15.30 Lopend onderzoek met beeldvorming:
- Dense trial - C. van Gils
- 3D Echografie - B. den Dekker
- Tomosynthese - M. Broeders
16.30-16.40 Afsluiting door Ruud Pijnappel
16.40 Borrel en netwerken
17.30 Sluiting

Sprekers

Paul Hoogland, Msc.

Landelijk projectmanager bij Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken

In zijn presentatie zal Paul inzage geven in het grote en veelomvattende aanbestedingsproces binnen het bevolkingsonderzoek op borstkanker in Nederland.

Drs. Linda de Munck

Onderzoeker IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)

Sinds 2017 is IKNL verantwoordelijk voor de monitoring van het bevolkingsonderzoek op borstkanker. Elk jaar wordt er een monitorrapport uitgebracht met de belangrijkste prestaties van het bevolkingsonderzoek. Hierin worden bijvoorbeeld prestaties over deelname, het aantal verwijzingen en het aantal gevonden afwijkingen opgenomen. Linda presenteert de bevindingen van 1 jaar monitoring.

F. Kilburn-Toppin

consultant radiologist at Addenbrooke's Hospital working primarily within the Cambridge Breast Unit

Director of Studies in Clinical Medicine & Anatomy
College Lecturer in Clinical Medicine

Subject: Medicine
Specialism: Clinical Medicine, Anatomy

Dr. Eric Tetteroo

Coördinerend screeningsradioloog in de regio Zuid en radioloog in het Amphia ziekenhuis in Breda met o.a. als specialisatie mammaradiologie.

Eric verzamelt al jarenlang cijfers met betrekking tot de persoonlijke prestaties van screeningsradiologen in zijn regio. Hij laat zien wat deze cijfers aan informatie opleveren en hoe je daarmee de kwaliteit kunt verbeteren.

Dr. Lisa Klompenhouwer

Radioloog, Nederlands Kanker Instituut, Maastricht University

Consensus of arbitrage? In oktober 2015 verdedigde Dr. Klompenhouwer haar proefschrift getiteld ‘Strategies for the improvement of population based breast cancer screening’. De belangrijkste conclusie uit haar proefschrift was dat een aangepaste beoordelingsstrategie bij borstkankerscreening er voor kan zorgen dat er meer tumoren tijdig worden ontdekt, en dat er minder vrouwen worden doorverwezen voor vervolgonderzoek.

Herman Hello

Captain Boeing 747, KLM / Type Rating Instructor & Examiner, TRI/TRE B747

Herman heeft vanuit zijn management positie actief gestuurd op een cultuurverandering waarin een constructieve werksfeer centraal staat. Onderdeel daarvan zijn de manieren waarop vliegers met conflicten omgaan. Bij KLM moest de cultuur drastisch veranderen na de Tenerife crash in 1977. Piloten werden getraind naar een open leercultuur waarin bemanningen fungeren als elkaars vangnet.

Cary van Landsveld-Verhoeven

Senior Consultant Radiographer

De rol van de laborante.
Cary zal in haar presentatie ingaan op de rol van de laborante bij de beoordelingsstrategie in de screening.

Prof. dr. Carla van Gils

Professor Clinical Epidemiology of Cancer, Department of Epidemiology, Julius Centrum, UMC Utrecht

DENSE Trial. Carla is een expert in onderzoek naar de dichtheid van borstweefsel op mammografieën. Dit is een risicofactor voor borstkanker die daarnaast ook het vroegtijdig ontdekken van borstkanker op mammografie bemoeilijkt. Veel van haar werk is gericht op het bestuderen van oorzaken van dit dichte borstweefsel en met wat voor methoden borstkanker bij deze vrouwen toch zo vroeg mogelijk kan worden opgespoord.

Bianca den Dekker

Researcher PhD-candidate, UMC Utrecht

3D echografie. Bianca den Dekker presenteert de opzet van de TURB0 studie, een onderzoek naar de diagnostische waarde van de 3D echografie bij vrouwen die met een B0 resultaat vanuit de borstkankerscreening worden verwezen. Dit multicenter onderzoek wordt gecoördineerd vanuit het UMC Utrecht en uitgevoerd in het Rijnstate ziekenhuis te Arnhem, het Catharina ziekenhuis te Eindhoven en het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis te Tilburg.

Dr. Mireille Broeders

Associate Professor Radboud UMC, Department for Health Evidence, Scientific Supervisor, LRCB

Tomosynthese.
Gaan we in Nederland screenen met behulp van Tomosynthese? Wat hebben we nodig alvorens dit te kunnen besluiten?

Prof. Dr. Ruud Pijnappel

Mammaradioloog, UMC Utrecht en LRCB

Dagvoorzitter

Informatie over de sprekers

Paul Hoogland, Msc.

Landelijk projectmanager bij Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken

Bij Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken is Paul Hoogland projectleider van het landelijke project BK2020 wat tot doel heeft alle mammografen, beoordeelstations en het opslagsysteem van de diagnostische radiologiebeelden via twee Europese aanbestedingen opnieuw in te kopen. Tevens wordt binnen dit project nieuwe software ontwikkeld ter ondersteuning van het bevolkingsonderzoek borstkanker. De nieuwe software, mammografen en het image management systeem worden tussen 2018 en 2020 landelijk uitgerold.

 

Drs. Linda de Munck

Onderzoeker IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)

Linda is sinds 2002 onderzoeker bij het IKNL en heeft als aandachtsgebieden: epidemiologie, borstkanker, bevolkingsonderzoek, radiologie, kwaliteit van zorg, Nederlandse kankerregistratie (NKR). Zij heeft meerdere publicaties op haar naam.

IKNL monitort de prestaties van het bevolkingsonderzoek borstkanker met behulp van gegevens uit het datawarehouse dat RIVM, regionale screeningsorganisaties en IKNL samen hebben opgezet voor het bevolkingsonderzoek naar kanker. Het voordeel van het datawarehouse is dat de gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) naast de gegevens uit de database van het bevolkingsonderzoek (iBOB) gezet kunnen worden. Op deze manier komen gegevens makkelijker en sneller, zonder tussenkomst van handwerk, beschikbaar.

 

Fleur Kilburn-Toppin

Consultant Breast Radiologist at Addenbrooke’s hospital, Cambridge UK

Her research interests include spectral mammography and imaging of the axilla, specifically the use of dual energy mammography in lesion characterisation and the use of microbubbles for detection of nodal disease. She has lectured widely on various breast imaging topics, and has written numerous book chapters on topics including screening and advances in breast imaging. She is on the scientific committee for breast imaging for the European Congress of Radiology, and has advised on national guidelines for breast imaging.

Her particular interest is in education. She is a Clinical Lecturer in Medicine and Director of Studies for Clinical Medicine at St John’s College Cambridge, responsible for both anatomy and general medical education of undergraduate students. She is also heavily involved in national trainee radiological education, particularly breast US and MRI. She is on the Educational committee for the European Society for Breast imaging, and an examiner for the European Diploma in Breast Imaging. She is also on the e-learning editorial board for breast imaging for the European Congress of Radiology.

 

Dr. Eric Tetteroo

Coördinerend screeningsradioloog in de regio Zuid en radioloog in het Amphia ziekenhuis in Breda met o.a. als specialisatie mammaradiologie.

Eric werkt sinds 2001 als screeningsradioloog en heeft grote interesse in wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het bevolkingsonderzoek borstkanker. Jarenlang is hij bestuurslid en visiteur geweest van de commissie Kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Vereniging voor de Radiologie en recent is hij toegetreden tot het docententeam bij het LRCB.

 

Dr. Lisa  Klompenhouwer

Radioloog, Nederlands Kanker Instituut, Maastricht University

Uit het promotieonderzoek van Lisa Klompenhouwer blijkt dat door blinde beoordeling van de twee radiologen, i.e. de beoordeling afzonderlijk van elkaar laten uitvoeren waarbij de radiologen het resultaat van elkaars beoordeling niet weten, de meeste tumoren worden ontdekt. Wel zullen er met deze strategie meer verwijzingen plaatsvinden, die achteraf fout-positief blijken te zijn. Dit kan worden ondervangen door bij een verschil in mening tussen de twee radiologen over een verwijzing met een laag risico op kanker (B0 verwijzing), een derde onafhankelijke radioloog het mammogram te laten beoordelen. Door de beoordelingsstrategie op deze manier te optimaliseren kunnen er zo’n 700 tumoren per jaar vroegtijdig worden ontdekt en kan worden voorkomen dat bijna 900 vrouwen worden doorverwezen voor vervolgonderzoek. Het proefschrift kreeg veel media aandacht op het internet en de resultaten werden door Klompenhouwer kort toegelicht in een interview op radio 1.

 

Herman Hello

Captain Boeing 747, KLM / Type Rating Instructor & Examiner, TRI/TRE B747

Herman heeft vanuit zijn management positie actief gestuurd op een cultuurverandering waarin een constructieve werksfeer centraal staat. Onderdeel daarvan zijn de manieren waarop vliegers met conflicten omgaan. Bij KLM moest de cultuur drastisch veranderen na de Tenerife crash in 1977, tot op heden de grootste crash ooit. Piloten werden getraind naar een open leercultuur waarin bemanningen fungeren als elkaars vangnet. Iedereen maakt namelijk fouten, met inbegrip van de gezagvoerders.

Culturele verandering is zeker geen soepel lineair proces, maar ontwikkelt zicht met horten en stoten. Begrippen als wel- en zelfdenkende vliegers, just culture, een leercultuur en safety management zijn onderdeel geweest van alle trainingen gedurende de laatste 7 jaar. Dat heeft uiteindelijk de rapportage-bereidheid sterk doen toenemen. Reactieve onderzoeken naar aanleiding van incidenten hebben tot een meer succesvolle follow up en tot meer geïmplementeerde verbeteracties geleid. Inmiddels zorgt indicatieve, voorspellende rapportage voor een nog meer proactieve invulling van het onderwerp “Safety”. Safety in de breedste zin van het woord; operationele safety, occupational safety, environmental safety en operational security.

Herman heeft in zijn management rol veelvuldig met externe partijen aan tafel gezeten die de praktijk van veilig vliegen willen projecteren op hun bedrijfstak. Voorbeelden zijn de gezondheidszorg, de advocatuur, de transportsector en de overheid. Ook heeft hij meegewerkt op zowel Europees (EASA) als mondiaal (ICAO) niveau aan nieuwe wet- en regelgeving voor de luchtvaart. Door zijn brede ervaring op uitvoerend en normstellend gebied is Herman goed in staat om een genuanceerde mening te vormen over de altijd aanwezige dilemma’s: veiligheid/kwaliteit, kosten en klantbelang. Het is deze belangendriehoek waar de meeste organisaties en mensen mee worstelen in hun dagelijkse praktijk.

Op dit moment werkt Herman samen met Eva van der Fluit aan een praktijkboek dat inzicht geeft in de wijze waarop vliegers een constructief werkklimaat creëren waarin ze meningsverschillen en dillema’s gebruiken om van elkaar te leren en goede werkresultaten te behalen.

 

Cary van Landsveld-Verhoeven

Senior Consultant Radiographer LRCB

Cary van Landsveld-Verhoeven is Senior Consultant Radiographer bij het LRCB, waar zij zich vooral bezig houdt met de kwaliteitsborging op het gebied van de MBB’er zoals scholing, visitaties en onderzoek. Daarnaast is zij o.a. voorzitter van de internationale werkgroep EUMAM, is zij betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe European Guidelines en European Quality Assurance Scheme. Tevens is zij auteur van het insteltechniekboek “Een juiste instelling”.

 

Prof. Dr. Carla van Gils

Professor Clinical Epidemiology of Cancer, Department of Epidemiology, Julius Centrum, UMC Utrecht

Na haar studie Biomedische Gezondheidswetenschappen behaalde Carla van Gils in 1998 haar PhD als epidemioloog aan de Radboud Universiteit.

Daarna deed Van Gils met een beurs van KWF Kankerbestrijding onderzoek aan het Amerikaanse National Institute of Environmental Health Sciences. Na haar terugkeer in 2001 ging zij aan het werk als universitair docent bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde van het UMC Utrecht. Sinds 2014 is zij daar coördinator van het onderzoeksprogramma Kanker en sinds 2017 hoogleraar in de Klinische Epidemiologie van Kanker.

Carla van Gils is onder andere lid KWF adviesraad van KWF Kankerbestrijding en van de commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad. Zij is ook lid van de borstkankerwerkgroep van EPIC, een groot cohort van meer dan 500.000 mensen uit 10 Europese landen, waarbinnen zij onderzoek doet naar de invloed van genen, leefstijl en voeding op kanker.

Het onderzoek van Carla van Gils richt zich op de epidemiologie van kanker, in het bijzonder op oorzaken van kanker en de vroege opsporing ervan.

 

Bianca den Dekker

Researcher PhD-candidate, UMC Utrecht

Bianca den Dekker werkt sinds maart 2017 als arts-onderzoeker bij de radiologie in het UMC Utrecht. Onder supervisie van promotoren prof. dr. Ruud Pijnappel en prof. dr. Lenny Verkooijen doet zij onderzoek naar beeldvorming rondom borstkanker. Bianca studeerde Geneeskunde in Utrecht.

 

Dr. Mireille Broeders

Associate Professor Radboud UMC, Department for Health Evidence Scientific Supervisor, LRCB

Naast haar werk als associate professor bij Health Evidence in het RadboudUMC en als scientific supervisor bij het LRCB, draagt zij als editor en auteur bij aan de European Guidelines for Quality Assurance for Breast Screening and Diagnosis.

Het onderzoek van Mireille is gericht op het evalueren van de lange termijn voor- en nadelen van de borstkanker screening. Ze streeft er naar te onderzoeken of een omslag van de huidige one-size-fits-all benadering naar een meer individuele benadering kan helpen om de effectiviteit van de screening te optimaliseren.

Ook doet Mireille studies om de implementatie van technologische ontwikkelingen te evalueren in het borstkanker screeningsprogramma, zoals het effect van de overgang naar digitale mammografie, de effecten van beeldbewerking en pijnbeleving tijdens compressie van de borst.

 

Prof. Dr. Ruud Pijnappel

Mammaradioloog, UMC Utrecht en LRCB

Prof. Ruud Pijnappel werkt sinds 2012 als radioloog in het UMC Utrecht. In dat jaar is hij ook in dienst gekomen bij het LRCB, waar hij op 1 juli 2015 is toegetreden tot de Raad van Bestuur van het LRCB. Op 14 oktober 2016 heeft Ruud zijn oratie uitgesproken in het academiegebouw in Utrecht, als hoogleraar Mamma Radiologie bij het UMCU. Hij is voorzitter, penningmeester en bestuurslid van meerdere nationale en internationale werkgroepen die zich bezighouden met onderzoek naar en behandeling van borstkanker.

Vanuit zijn enorm brede kennis van het vakgebied en zijn grote betrokkenheid zal Ruud je door de dag begeleiden als dagvoorzitter.

 

Locatie

De locatie van het symposium mammaradiologie is CineMec te Utrecht:

Route
Wijchenseweg 101
6538 SW Nijmegen

CineMec
Berlijnplein 100
3541 CM Utrecht

Route

Auto: P-Berlijnplein: volg de borden “P-Berlijnplein” om naar het parkeerterrein te rijden. Komt u vanuit Utrecht vanaf de gele brug? Houdt links aan en volg omleiding “C”.  Adres voor navigatie: Oude Vleutenseweg 33 te Utrecht.

Trein en bus: er gaat 4x p/u een sprinter vanaf Centraal Station Utrecht naar station Leidsche Rijn (richting Woerden/Den Haag). De reistijd bedraagt 4 minuten. Vanaf station Leidsche Rijn is het slechts 4 minuten lopen naar CineMec. Wilt u met de bus reizen neem dan lijn 19 of 28 en stap uit bij halte Berlijnplein (tegenover entree CineMec) of station Leidsche Rijn Utrecht. U loopt in 4 minuten naar CineMec.

 

Sponsoren