Samen voor dezelfde kwaliteit

Register

Het LRCB beheert kwaliteitsregisters voor diverse screeningsprogramma’s. Per programma en beroepsgroep is vastgelegd aan welke gestelde opleidings- en bijscholingseisen een professional moet voldoen. De registers hebben we in samenwerking met de beroepsgroepen ontwikkeld met als doel de kwaliteit en kennis van alle professionals in de screening te borgen.
Met ingang van 1 januari 2022 hebben we geen beheer meer over het kwaliteitsregister voor tbc-screeningsartsen en MTM’ers. Dit is overgedragen aan GGD GHOR Nederland.

Kwaliteitsregister voor tbc-screeningsartsen
Tbc-screeningsartsen die in het bevolkingsonderzoek tbc willen werken, moeten aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen staan vastgelegd in het kwaliteitsregister voor tbc-screeningsartsen. Het register is in 2014 ontwikkeld in het kader van de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO), in nauwe samenwerking met de beroepsvereniging (VvAwT).  In 2018 heeft de VvAWT het LRCB verzocht om dit kwaliteitsregister te beheren. Het reglement is op 5 september 2019 op de ALV van de VvAwT door de leden goedgekeurd en aangenomen. Per 1 januari 2020 is het Kwaliteitsregister ingevoerd en dienen alle screeningsartsen te zijn ingeschreven in dit Kwaliteitsregister. De registratie in het Kwaliteitsregister is vijf jaar geldig. Daarna dient een herregistratie te worden aangevraagd.

Kwaliteitsregister voor MTM’ers
Ook alle MTM’ers die in het bevolkingsonderzoek tbc willen werken, moeten aan eisen voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in het kwaliteitsregister, die we in nauwe samenwerking met de beroepsvereniging (MTM-BeVe) hebben ontwikkeld. In het kwaliteitsregister staan alle MTM’ers die over voldoende deskundigheid beschikken om thoraxfoto’s te maken.

Vragen of meer info?

Voor vragen over de registratie of meer informatie over het kwaliteitsregister kunt u vrijblijvend contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Neem contact op