Ondertekening TBC contract

Het LRCB gaat kwaliteitsbewaking tuberculosescreening uitvoeren. Het LRCB gaat per 1 juli 2014 de kwaliteit van de tuberculose (TBC) screening in Nederland bewaken en optimaliseren. Hiertoe heeft het LRCB een kwaliteitssysteem ontwikkeld wat zich richt op de optimale medisch-inhoudelijk en fysisch-technische kwaliteit van het radiologische deel van het screeningsprogramma. Deze overeenkomst is met GGD GHOR Nederland, namens alle GGD’en, gesloten en loopt tot 31 december 2016.

Aanleiding
De GGD’en zijn conform de Wet publieke gezondheid verantwoordelijk voor de bestrijding van tuberculose in Nederland. De screening van risicogroepen op tuberculose is daar onderdeel van. Deze valt onder de Wet op het bevolkingsonderzoek. Op basis van een advies van de Gezondheidsraad aan de minister van  Volksgezondheid, Werkgelegendheid en Sport (VWS) zijn de GGD’en op zoek gegaan naar een organisatie die kennis en ervaring heeft op het gebied van kwaliteitsborging en optimalisatie van bevolkingsonderzoeken.

Opdracht
Het LRCB gaat voor de GGD’en de volgende taken uitvoeren:
•    De röntgenbasisopleiding voor Medisch Technisch Medewerkers (MTM’ers);
•    De röntgennascholing voor MTM’ers en TBC-artsen;
•    Registratie van medewerkers TBC-screening (MTM’ers en TBC-artsen);
•    De kwaliteitscontrole van de röntgenapparatuur en leesstations;
•    Medisch-inhoudelijke visitaties;

Het LRCB zal naar aanleiding bovenstaande taken adviezen formuleren, variërend van aanbevelingen tot voorwaarden. De directeuren van de GGD’en zijn verantwoordelijk voor de opvolging van deze adviezen.

Janine Timmers TBC-coordinator LRCB en Piet van Kalken CEO LRCB

Vragen of meer info?

Voor vragen of meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Neem contact op