Nieuw reglement Kwaliteitsregister voor screeningsradiologen

Per 1 januari 2018 zal er een nieuw reglement voor het Kwaliteitsregister voor Screeningsradiologen van kracht worden. Hierin zijn twee belangrijke veranderingen opgenomen. Ten eerste is als eis opgenomen dat de screeningsradioloog ook werkzaam dient te zijn in de klinische mammadiagnostiek. En ten tweede wordt de eis gesteld dat de screeningsradioloog niet ouder is dan de AOW-gerechtigde leeftijd (zoals deze per geboortejaar door de overheid is vastgesteld). Indien de screeningsradioloog de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, wordt deze screeningsradioloog automatisch uitgeschreven en verlies daarmee dus de bevoegdheid om te screenen.

Voor alle duidelijkheid, dit nieuwe reglement wordt vanaf 1 januari 2018 van kracht en is van toepassing op alle nieuwe (her)registraties. Bijvoorbeeld voor een screeningsradioloog met een registratie geldig tot en met 1 januari 2021, blijft het huidige reglement van toepassing en is het nieuwe reglement pas van toepassing vanaf de herregistratie per 1 januari 2021.

Klik hier om het nieuwe reglement te lezen.

Heb je een vraag over het nieuwe reglement, vul dan ons contactformulier in.

Vragen of meer info?

Voor vragen of meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Neem contact op