Richtlijnen GGD Nederland

GGD GHOR Nederland heeft in december 2013 Factsheets uitgebracht voor de beroepspraktijk van artsen en MTM’ers, die verwijzen naar de CPT-regelgeving.