Kwaliteitsdocument M(B)B’er in de screening

In het Kwaliteitsdocument M(B)B’er in de screening zijn de bestaande normen verwerkt.

Zo is duidelijk waar de M(B)B’er in de screening aan moet voldoen, en hoe men daar individueel en collectief op wordt getoetst. Het document is getoetst aan het Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar Kanker 2017, het Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Borstkanker 2017 en de door de overheid / RIVM vastgestelde richtlijnen zijn in dit document vertaald. Het Kwaliteitsdocument vervangt het  Kwaliteitsdocument MBB’er in de screening, oktober 2012.