Fysische procedures en testen

De fysische groep van het LRCB hanteert de onderstaande procedures en testen die te vinden zijn in het meetprotocol Fysisch-technische testen van thorax-apparatuur, versie 2.1 september 2018:

  • Typekeuring: het systeem wordt voor aanschaf getoetst aan een pakket van eisen om vast te stellen of het systeem geschikt is voor inzet binnen de tuberculose screening en aan alle randvoorwaarden voldoet.
  • Acceptatietest: het systeem wordt voor ingebruikname getest.
  • Jaarlijkse test: het systeem wordt jaarlijks getest. De resultaten van de metingen worden onder andere naast de resultaten van de acceptatietest van het systeem gelegd om te kunnen toetsen of het systeem stabiel is over een langere periode.
  • Acceptatietest na vervanging van de detector: de detector wordt voor ingebruikname getest.