Basismodule “Thorax röntgenscreening TBC”

Het LRCB heeft een basismodule “Thorax röntgenscreening TBC” ontwikkeld voor alle MTM-ers die niet zijn opgeleid op het gebied van röntgenscreening.

Om een landelijk uniform kennisniveau te bereiken is in 2014 deze basismodule aangeboden aan alle MTM-ers. Tijdens deze scholing hebben reeds werkzame MTM’ers lessen gevolgd op het gebied van fysica, stralingshygiëne, insteltechniek en het beoordelen van thorax foto’s. De inhoud is gebaseerd op de huidige protocollen en richtlijnen zoals vastgelegd in de commissie ‘Praktische Tuberculosebestrijding’ (CPT). De CPT is het landelijke, multidisciplinaire overleg van professionals in de tuberculosebestrijding waarin de richtlijnen en protocollen voor de bestrijding van tuberculose in Nederland worden vastgesteld.

Voor MTM’ers die nieuw in dienst komen, verzorgt het LRCB ook een verplichte scholing als onderdeel van het inwerkprogramma. De scholingsdagen staan in de agenda.

 

Het opgeven van nieuwe medewerkers voor deze scholing kan bij de opleidingsassistente van het LRCB. Zij is telefonisch bereikbaar op  024 760 06 37 of via mailadres Info@lrcb.nl.

Vragen of meer info?

Voor vragen of meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Neem contact op