• Bevolkingsonderzoek borstkanker leidt tot sterftedaling
    LEES MEER
  • Protocol voor kwaliteitsbewaking van tomosynthese
    LEES MEER
Audit
Het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) borgt en verbetert de kwaliteit van bevolkingsonderzoeken. Wij zien erop toe dat bevolkingsonderzoeken aan een minimale kwaliteitsstandaard voldoen, en dat professionals en apparatuur steeds beter functioneren. Zo wordt er maximaal rendement uit bevolkingsonderzoeken gehaald. Mensen en apparatuur monitoren we periodiek via visitaties. Op fysisch-technisch gebied voeren we kwaliteitscontrole-metingen uit op de beeldvormende systemen.
Kennisnet
Kennis ontwikkelen, vergaren en vastleggen op het gebied van kwaliteitsborging en optimalisatie van medische screening. Dat zijn de kernactiviteiten van het LRCB. Maar we vinden het ook belangrijk deze kennis te delen. Op kennisnet staan (verwijzingen naar) normen, regelingen, procedures, protocollen en hand-outs. Op dit materiaal is auteursrecht van toepassing. Het is wettelijk niet toegestaan dit materiaal openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder toestemming van het LRCB. Bij een citaat is bronvermelding voor de gebruiker vereist.
Onderzoek
Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is één van de hoofdfuncties van het LRCB. Dit onderzoek richt zich op het verbeteren van de kwaliteit, veiligheid, efficiëntie en effectiviteit van het bevolkingsonderzoek. Innovatieve screeningsstrategieën moeten leiden tot optimalisatie van het bevolkingsonderzoek. Zo willen we meer gezondheidswinst behalen, en tegelijkertijd de onbedoelde effecten van screening verder verminderen. Informatie uit LRCB-onderzoek helpt de doelgroep een geïnformeerde keuze te maken voor deelname aan screening.
Training
Professionals die voor een bevolkingsonderzoek werken, moeten voldoen aan toegangseisen. Het LRCB is het opleidingscentrum voor screeningprofessionals. Wij accrediteren professionals die voor het bevolkingsonderzoek willen gaan werken, en faciliteren hen daarna met verschillende bij- en nascholingsactiviteiten. Het LRCB verzorgt ook maatwerktrainingen, en bij- en nascholingen voor individuen of groepen buiten het bevolkingsonderzoek.
LRCB
Het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek is een kennisorganisatie. Wij streven naar optimale medisch-inhoudelijke en fysisch-technische kwaliteit van bevolkingsonderzoeken. Onze experts zien daarop toe, en leveren er een bijdrage aan. Het LRCB optimaliseert en borgt kennis, methoden en technologie. Zo zorgen wij dat de kwaliteit van vroege diagnostiek, preventie en behandeling steeds beter wordt.